Arendal FT

Fra hbrgeo

Arendal

212: Arendal, Arendal

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 441
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)10324
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9554
 • Antall bosteder (1900) 1675
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Dampskibsbryggen - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Næsbakken - Kastelveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Feierheien - Kastelveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Hylleveien - Torvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Torvet - Hylleveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Strandgaden - Toldbod Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Fjeld Gade - Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Munkejordet - Fjeldgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Østregade - Munkejordet FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Blødekjær - Østregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Blødekjær - Blødekjær FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Nygaden - Blødekjær FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 - Hjørnet af Nygade og Østre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Strømsbuvei - Strømsbuveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
015a Kittelsbugt - Kittelsbugt FT1900 DA, Ft1900 0 0
015b Kittelsbugt - Kittelsbugt FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Tyholmen - Kirkegaden 198a, FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Tyholmen - Tyholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Tyholmen - Tyholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Tyholmen - Tyholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Tyholmen - Tyholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Strømsboveien - Tyholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 498 491
2 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 389 434
3 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 430 442
4 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 415 449
5 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 535 540
6 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 391 448
7 Arendals Kreds 198a, - Arendals Kreds DA, Ft1910 478 502
8 Arendals Kreds - Arendals Kreds DA, Ft1910 410 440
9 Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds DA, Ft1910 600 718
10 Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds DA, Ft1910 475 532
11 Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds DA, Ft1910 639 705
12 Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds DA, Ft1910 406 443
13 Torbjørnsbu Kreds - Torbjørnsbu Kr. DA, Ft1910 470 504
14 - Langsæ Kreds DA, Ft1910 621 653
15 Barbu Kreds - Barbu Kreds DA, Ft1910 457 483
16 Barbu Kreds - Barbu Kreds DA, Ft1910 452 530
17 Barbu Kreds - Barbu Kreds DA, Ft1910 565 596
18 Barbu Kreds - Barbu Kreds DA, Ft1910 364 400
19 Hafstad Kreds - Bjørnebu Kreds DA, Ft1910 616 645
20 Songe Kreds - Krøgenæs Kreds DA, Ft1910 343 369

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Batteriveien Batteriveien 30b , Batteriveien 18d 11 0 0 DA, Ft1900
Bendixklev Bendixklev , Bendixklev 1a 20 0 0 DA, Ft1900
Blødekjær Blødekjær 289 , Blødekjær 131 42 0 0 DA, Ft1900
Dampskibsbryggen Dampskibsbryggen 20b , Dampskibsbryggen 16b 3 0 0 DA, Ft1900
Feierheien Feierheien 290 , Feierheien 39c 10 0 0 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaden 169 , Fjeld Gade 222a 8 0 0 DA, Ft1900
Friholms & Toldbodgt Friholms & Toldbod Gade 202b , Friholms & Toldbod Gade 202a 2 0 0 DA, Ft1900
Grændsen Grændsen 137a , Grændsen 135 3 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havne Gade 88b , Havne Gade 3a 8 0 0 DA, Ft1900
Hylleveien Hylleveien 82b , Hylleveien 58 16 0 0 DA, Ft1900
Kastelveien Kastelveien 67b , Kastelveien 8e 21 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade 205 , Kirkegaden 199 5 0 0 DA, Ft1900
Kittelsbugt Kittelsbugt 192 , Kittelsbugt 187d 25 0 0 DA, Ft1900
Klevgt Klev Gade 125 , Klevgaden 117 11 0 0 DA, Ft1900
Langbryggen Langbryggen 13 , Langbryggen 9a 5 0 0 DA, Ft1900
Munkejordet Munkejordet 137dd , Munkejordet 98 28 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden 173 , Nygaden 170 3 0 0 DA, Ft1900
Næsbakken Næsbakken 37b , Næsbakken 34 7 0 0 DA, Ft1900
Næsheien Næsheien 287 , Næsheien 26e 6 0 0 DA, Ft1900
Peder Thommassensgt Peder Thommassens Gade 204c , Peder Thommassens Gade 202c 4 0 0 DA, Ft1900
Skillingsbakken Skillingsbakken 49 , Skillingsbakken 43a 7 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strand Gade 202g , Strandgade 99 5 0 0 DA, Ft1900
Strømsbovei Strømsbovei 177g , Strømsbovei 177c 2 0 0 DA, Ft1900
Strømsboveien Strømsboveien 288 , Strømsboveien 177l 2 0 0 DA, Ft1900
Strømsbuvei Strømsbuvei 177f , Strømsbuvei 177d 4 0 0 DA, Ft1900
Strømsbuveien Strømsbuveien 285 , Strømsbuveien 177b 3 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaden 200 , Toldbod Gade 87a 3 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 88a , Torvet 2 10 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torv Gade 107 , Torv Gade 81 9 0 0 DA, Ft1900
Tyholmen Tyholmen 245 , Tyholmen 209a 84 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestregade 162 , Vestre Gade 97 18 0 0 DA, Ft1900
Østregt Østre Gade 176d , Østregade 86d 18 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 32
 • Antall bosteder (1 utelatt): 403
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Arendals Kreds Arendals Kreds , Arendals Kreds 3 458 3386 3584 DA, Ft1900
Barbu Kreds Barbu Kreds 1 , Barbu Kreds 370 376 1825 1994 DA, Ft1900
Bjørnebu Kreds Bjørnebu Kreds 1 , Bjørnebu Kreds 8 8 30 32 DA, Ft1900
Hafstad Kreds Hafstad Kreds 1 , Hafstad Kreds 118 118 586 613 DA, Ft1900
Krøgenæs Kreds Krøgenæs Kreds 1 , Krøgenæs Kreds 29 28 71 81 DA, Ft1900
Langsæ Kreds Langsæ Kreds 2 , Langsæ Kreds 106 104 621 653 DA, Ft1900
Songe Kreds Songe Kreds 1 , Songe Kreds 82 82 266 282 DA, Ft1900
Strømsbu Kreds Strømsbu Kreds 1 , Strømsbu Kreds 387 379 2086 2358 DA, Ft1900
Torbjørnsbu Kreds Torbjørnsbu Kreds 1 , Torbjørnsbu Kreds 71 70 432 465 DA, Ft1900
Torsbudalen Torsbudalen 3 , Torsbudalen 10 6 16 16 DA, Ft1900
Torsbudalen Kr. Torsbudalen Kr. 11 , Torsbudalen Kr. 12 2 6 7 DA, Ft1900
Torsbudalen Kreds Torsbudalen Kreds 1 , Torsbudalen Kreds 2 2 12 12 DA, Ft1900


Slutt