Aalesund Geo

Fra hbrgeo
(Omdirigert fra Alesund Geo)

Ålesund

353 Alesund

NSD kommnr: 1501 NSD : I 1922 ble en del av Borgund herred (1531) (1148 pers.) innlemmet i Ålesund.

Rettar

Ladestadsrett 08.07.1824? Kjøpstadsrett 13.04.1848 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/54f2d12b885dde2d9f9792ba2bbcc180? [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.06.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875

Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 12/1874 Om Udvidelse af Kjøpstaden Aalesunds Grændser. Kunngjort Lov


Grenseutviding ved lov av 14.07.1922 Sett i kraft frå 01.07.1923

Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 18/1922 Om utferdigelse av en lov om utvidning av kjøpstaden Ålesunds grenser og havnedistrikt. Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 2,14 2,14
1900 2,14 2,14
1910 2,14 2,14
1920 2,14 2,14
1930 6,28 6,28

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 482 0,00
1845 1157 0,00
1855 1856 0,00
1865 3658 0,00
1875 5603 0,00
1891 8349 4462 3887 114,79
1910 14785 7559 7226 104,61
1920 16412 0,00
1930 18350 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Alesund Kart datert 1930 Q34Alesund.tif.jpg


Kart datert 1911 Fil:Alesund map 1911.jpg