Alesund Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

av Arne Solli

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

Ålesund by 1 (1785-1909)

Ålesund by 1 (1833-1887)

Ålesund by 10 (1923-1955)

Ålesund by 11 (1923-1925)

Ålesund by 12 (1923-1925)

Ålesund by 2 (1887-1924)

Ålesund by 3 (1839-1960)

Ålesund by 4 (1923-1937)

Ålesund by 5 (1890-1909)

Ålesund by 5 (1901-1923)

Ålesund by 6 (1903-1909)

Medvirkere