UrbGeo

Fra hbrgeo

Byene og bybefolkningen i Historisk befolkningsregister (HBF)

Gå til kartapplikasjon Urbgis: http://urbgis.uib.no/

Grunnlaget for kartapplikasjonen Urbgis er dokumentert i denne spesialwikipedia for de norske byene i perioden ca. 1800-1950. Formålet med denne wikipediaen er å dokumentere kildegrunnlaget for romleg analyse av persondata i Historisk befolkningsregister. Ein historisk GIS er del av prosjektet. Prøv UrbGIS ver 1.0

Eiendom og eiendomsregister Bybeskrivelse

Dokumentasjon av eiendomsregistre for de norske byene er den første av seks hoveddeler i denne wiki en. Den gir en beskrivelse av register for registrering av eiendomsinformasjon herunder skattematrikkel, branntaksering og tinglysning av fast eiendom.

Arendal - Bodø - Brevik - Farsund - Flekkefjord - Grimstad - Kragerø - Kristiansand S - Kristiansund N - Langesund - Lillesand - Mandal - Oslo - Porsgrunn - Risør - Skien - Stathelle - Trondheim - Tvedestrand - Vardø - Åsgårdstrand

Mal: AsciiName_Eiendom

Historiske matrikler

Dokumentasjon av omnummerering og ommatrikulering av eiendomsregistre. Sammenkobling av ulike nummerserier eller identifikasjoner for eiendom.

Risør Mal: AsciiName_Matr

En kort samanfattande beskrivelse av stedets historiske utvikling frå tettstad til by.

Sandefjord - Tvedestrand Mal: AsciiName_Bsk

Folketellinger: Gater og tellekretser Byområde og kart

Dokumentasjon av gatenamn og tellekretser benyttet i folketellingene 1900 og 1910. I noen tilfeller også tidligere folketellinger (1865 og senere)

Byene i alfabetisk liste: Arendal Bergen Bodø Brevik Brønnøysund Drammen Drøbak Egersund Farsund Flekkefjord Florø Fredrikstad Gjøvik Grimstad Halden Hamar Hammerfest Harstad Haugesund Holmestrand Holmsbu Horten Hvitsten Hølen Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kopervik Kragerø Kristiania Kristiansand Kristiansund Langesund Larvik Levanger Lillehammer Lillesand Mandal Mo Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Notodden Oslo Porsgrund Risør Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skien Skudeneshavn Sokndal Son Stathelle Stavanger Stavern Steinkjær Svelvik Svolvær Tromsø Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Vadsø Vardø Ålesund Åsgårdstrand

Mal for navngivning: AsciiName_FT

Dokumentasjon av byarealet ved statistiske opplysninger og kart (Generalkart eller oversiktskart. Eiendomskart er dokumentert nedenfor under overskrift "Geodata og vektorkart"

Byene i alfabetisk rekkefølge: Arendal Bergen Bodø Brevik Brønnøysund Drammen Drøbak Egersund Farsund Flekkefjord Florø Fredrikstad Gjøvik Grimstad Halden Hamar Hammerfest Harstad Haugesund Holmestrand Holmsbu Horten Hvitsten Hølen Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kopervik Kragerø Kristiania Kristiansand Kristiansund Langesund Larvik Levanger Lillehammer Lillesand Mandal Mo Molde Mosjøen Moss Namsos Narvik Notodden Oslo Porsgrund Risør Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skien Skudeneshavn Sokndal Son Stathelle Stavanger Stavern Steinkjær Svelvik Svolvær Tromsø Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Vadsø Vardø Ålesund Åsgårdstrand

Mal: AsciiName_Geo

Geodata og vektorkart Fellessider

De sentrale geodata er punkt, linjer og polygoner. Punkt representerer bosteder, institusjoner, adressepunkt og eiendommer. Gater er representert ved linjer og byjurisdiksjon ved polygon. Utgangspunktet for geodata er Open Street Map med datastrukturene for Point/Places, polygons (administrative borders) og lines (streets). Data er lasta ned frå OSM (Geofabrik) importert til Postgresql og ekstrahert og konverert med Qgis. Data og prosessering er gjort med opne data og open programvare. Dei konverterte data frå OSM i shape blir bearbeidd med Esri ArcMap.

Dokumentasjon av GIS-database for Postgresql: Versjon 0.0 Versjon -0.1

Eksempel på web-applikasjon: UrbGIS ver 1.0

Eksempel Risør

Mal: AsciiName_Geodata

  • Byareal Tabell som viser endringane i byareal for alle byane i perioden ca. 1865 til 1930
  • Bybefolkning Tabell med samla befolkningsutvikling i norske byar 1801 til ca. 1930
  • Befolkningstetthet Tabell som viser endringane i befolkningstetthet for dei norske byane i perioden ca. 1875-1930

Bytabell

Samleside Samleside. NB! Tek lang tid å laste.

Enkelteiendommer Diverse

For noen eiendommer er det laget fyldige eiendomshistorikk basert på opne kilder tilgjengelig i Digitalarkivet og andre arkivinstitusjoner. Formålet med dette er å eksemplifisere de ulike problemer med å knytte sammen adresse og eiendomsinformasjon for bosteder i byene over tid. Eksempel Bergen, Damsgård Store gnr 154 br. 1

Mal: Kommunenr/Gardsnr/Bruksnr

Lovregulering

Hjelp