Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

biomedhms:About

From BioMed HMS

Institutt for biomedisin sin HMS perm på Wiki

Prosjektet startet 11.10.11, offisiell lansering 09.12.11


Ansvarlige:

HMS-perm ansvarlig: Hilde Garberg

Web-ansvarlig: Torstein Ravnskog