Forskjell mellom versjoner av «Viktig informasjon om digital forsendelse fra ePhorte»

Fra arkiwiki
Linje 16: Linje 16:
 
* 80 tegn ved signeringsoppdrag
 
* 80 tegn ved signeringsoppdrag
  
3. At ikke hoveddokument og vedlegg har samme tittel (om vedlegget har samme tittel som hoveddokumentet, vil ikke vedlegget følge med).
+
3. At ikke hoveddokument og vedlegg har samme tittel (om et dokument eller vedlegg har samme tittel som et annet, vil det første av dem ikke følge med i forsendelsen).
  
4. At både postnummer og poststed for mottakeren er fylt ut etter oppslag i folkeregisteret (hvis ikke, legg dette inn manuelt)
+
4. At journalpost og hoveddokument har samme tittel (skaper problemer ved digital forsendelse til virksomheter enhetsregisteret om disse ikke er like).
 +
 
 +
5. At både postnummer og poststed for mottakeren er fylt ut etter oppslag i folkeregisteret (hvis ikke, legg dette inn manuelt)
  
  

Revisjonen fra 14. des. 2020 kl. 10:24

Viktig informasjon til saksbehandlerne

Vi ser at en del forsendelser feiler ved digital forsendelse fra ePhorte (som vi som institusjon er pålagt å bruke)

Som saksbehandler må du før ekspedering forsikre deg om følgende for at digital forsendelse skal fungere:


1. At du benytter riktig forsendelsesmåte

  • forsendelsesmåte «Generell digital forsendelse» ved forsendelse til privatpersoner
  • forsendelsesmåte «Digitalt» ved forsendelse til virksomheter i enhetsregisteret
  • forsendelsesmåte «Signeringsoppdrag» ved e-signeringsoppdrag til privatpersoner

2. At brevet ikke har for mange tegn i tittelen (i journalposttittel/hoveddokument og/eller i vedleggstittel)

  • 100 tegn ved brevforsendelse til privatpersoner eller virksomheter
  • 80 tegn ved signeringsoppdrag

3. At ikke hoveddokument og vedlegg har samme tittel (om et dokument eller vedlegg har samme tittel som et annet, vil det første av dem ikke følge med i forsendelsen).

4. At journalpost og hoveddokument har samme tittel (skaper problemer ved digital forsendelse til virksomheter enhetsregisteret om disse ikke er like).

5. At både postnummer og poststed for mottakeren er fylt ut etter oppslag i folkeregisteret (hvis ikke, legg dette inn manuelt)


Husk på at du ikke kan anse brevet som sendt før du har sjekket at forsendelsesstatus har endret seg til «Sendt»

For generell informasjon om digital forsendelse, se

Dersom forsendelsen feiler selv etter at de fire punktene er sjekket ut, kan du forsøke å restarte forsendelsen ved å sette forsendelsesmåte for mottakeren tilbake til «Generell Digital Forsendelse», og forsendelsesstatus til «Klar for sending» Denne.png

Om du trenger bistand, kontakt oss på Brukerstøtten, tlf. 55583939, eller i UiBhjelp!