Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Versjon 2.1.15.07»

Fra arkiwiki
Linje 17: Linje 17:
  
 
'''For arkivarer'''
 
'''For arkivarer'''
 +
 +
* Rettet feilen som inntraff når dokumentbeskrivelsen var på mer enn 200 tegn
 +
* Når en arkivar forsøker å hente fil fra disk for dokument av type inngånde jp, feiler dette for dokumenter av typen word, xls, txt og htm.  En må da redigere dokdetaljer, endre statsu fra F til B og velge nytt tekstdokument og hente aktuell fil fra disk.  Dette skjer kun for arkivarer, ikke saksbehandlere fordi jp status går til J ved registrering av inngående dok
 +
* Det skal være mulig å importere større filer via importsentraler uten å få feilmelding
 +
* Det er mulig å søke etter felt uten ufylt verdi, f. eks saker uten klassering. Bruk bindestrek "-" i feltet "ordningsverdi"
 +
* Det er lagt inn en bedre feilmelding når en forsøker å opprette nye journalposter i en avsluttet saksmappe'
 +
* Det er ikke lenger mulig for saksbehandler eller leder å importere epost som vedlegg til journalpost som er journalført.
 
*
 
*

Revisjonen fra 30. jul. 2009 kl. 14:22

For alle brukere av ePhorte

 • Du må skrive inn passord første gang du skal importere epost
 • Det er nå mulig å kun importere vedlegg til epost, eller kun impotere vedlegg til en epost som vedlegg til en journalpost
 • Når du henter fil fra disk fil dokumentet automatisk bli sjekket inn i ePhorte
 • Når en fil (dokument) lukkes, sjekkes filen inn i ePhorte
 • Hvis filen tilknyttet en versjon av sjekket ut, vises dette i en egen kolonne for "utsjekket" på dokumentnivå og ikke kun på versjonsnivå som tidligere. Dette gir bedre oversikt
 • Ved påføring av godkjenner i dialogboks etter å "tilbake til ephorte web" er det ikke nødvendig å tabulere feltet med godkjennerens intialer for at denne skal bli registrert
 • Hvis du forsøker å importere epost til en sak som er avsluttet får du nå denne feilmeldingen: ”Du har ikke rettigheter til å legge til ny post av denne typen”
 • For alle felt med obligatorisk utfylling er det lagt til en stjerne ved ledeteksten
 • Det er mulig å endre rekkefølgen på vedlegg som er tilknyttet en journalpost ved å endre tallet under kolonnen ”Rflg” på dokumentnivå, men man ikke gjøre et vedlegg til hoveddokument på denne måten

For ledere

 • Fordelingssøkene er endret – notater og kopier (av typen n og x) fordeles via en meny som har valgene "rediger/fordel"
 • Inngående brev fordeles via valget "fordel" i menyen
 • Kopier av inngående og utgående brev gjøres ved å velge rediger i menyen,("fordel" er grået ut for disse dokumenttypene), mens man velger "fordel" nå man skal fordele notater av typen N og X

For arkivarer

 • Rettet feilen som inntraff når dokumentbeskrivelsen var på mer enn 200 tegn
 • Når en arkivar forsøker å hente fil fra disk for dokument av type inngånde jp, feiler dette for dokumenter av typen word, xls, txt og htm. En må da redigere dokdetaljer, endre statsu fra F til B og velge nytt tekstdokument og hente aktuell fil fra disk. Dette skjer kun for arkivarer, ikke saksbehandlere fordi jp status går til J ved registrering av inngående dok
 • Det skal være mulig å importere større filer via importsentraler uten å få feilmelding
 • Det er mulig å søke etter felt uten ufylt verdi, f. eks saker uten klassering. Bruk bindestrek "-" i feltet "ordningsverdi"
 • Det er lagt inn en bedre feilmelding når en forsøker å opprette nye journalposter i en avsluttet saksmappe'
 • Det er ikke lenger mulig for saksbehandler eller leder å importere epost som vedlegg til journalpost som er journalført.