Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Venstremeny

Fra arkiwiki

I ePhortes venstre skjermbilde, venstremenyen, finner du ulike forhåndsdefinerte søk. Søkene i venstremenyen henter informasjon som er viktig for deg som saksbehandler eller leder. Hvilke søk som er tilgjengelig avhenger av hvilke rolle du er logget på med. De viktigste søkene er beskrevet nedenfor.

Saksbehandlersøk

 • Mine restanser - Journalposter du har et ansvar for å besvare eller avskrive
 • X-notater fordelt til meg - Interne x-notater fordelt til deg, med journaldato de siste 21 dager. Du kan selv endre antall dager. X-notater gir ikke restanse, men oppfølging kan være aktuelt
 • Til info (kopi) - Kopier fordelt til deg de siste 35 dager. Du kan selv endre antall dager og hente fram elder kopier
 • Under arbeid - Journalposter du arbeider med (status r) og ikke er ferdigstilt eller godkjent
 • Mine sendte brev og notater - Journalposter du har skrevet og "sendt fra deg" de siste 100 dager. Antall dager kan endres. Du kan også spesifisere dokumentdato og dokumenttittel
 • Sendt til godkjenning - Journalposter du har sendt på enkelt godkjenning (sendt til kun én leder).
 • Godkjente journalposter - Journalposter du har fått godkjent de siste 14 dager.
 • Ikke-godkjente journalposter - Journalposter du ikke fikk godkjent. Disse vises også i søket Under arbeid
 • Min forfallsliste - Journalposter du har ansvar for å følge opp og som har forfalt eller som forfaller i løpet av de neste sju dager
 • Utsjekkede dokumenter - Viser dokumenter som ikke er blitt overført fra ditt eget filområde til ePhortes felles dokumentlager. Disse dokumentene må sjekkes inn for at de skal bli arkivert og dermed tilgjengelige for andre
 • Mine saksmapper - Saksmapper du med deg som sakseier
 • Siste saker jeg har sett på - Henter de ti siste sakene du har sett på
 • Siste journalposter jeg har sett på - Henter de ti siste journalpostene du har sett på
 • Finn ansatt - Søket kan brukes til å hente fram personalmapper ved din enhet. Navn eller ansattnummer legges inn i søket


Ledersøk

 • Til fordeling - Inngående brev og interne notater som du må fordele til dine saksbehandlere
 • Kopier til fordeling - Kopier til din avdeling/enhet som du må fordeles
 • Godkjenning av journalposter - Journalposter sent kun til deg som du må godkjenne.
 • Journalposter jeg har godkjent - Journalposter du har godkjent gjennom enkel godkjenning
 • Oversikt over journalposter med status G ved egen enhet - Henter journalposter som ligger til godkjenning ved din enhet
 • Enhetens restanser - Journalposter din enhet har et oppfølgingsansvar for og som ikke er besvart eller avskkrevet
 • Journal ved egen enhet de siste to dager - Journalposter til din enhet de siste to dager. Søket kan endres før det kjøres
 • Post fra egen enhet - Journalposter fra din enhet de siste sju dager

Godkjenningsrunde

Søket henter fram oppgaver knyttet til bruke av godkjenningsrunde, det vil si når to eller flere ledere må godkjenne en journalpost

 • Ny godkjenningsoppgave
  • Henter oppgave saksbehandler har med å fullføre en godkjenningsrunde
  • Henter oppgave leder har med å godkjenne en journalpost sendt på godkjenningsrunde

Importsentraler

Her har du muligheten til å få opp din personlige epost i ePhorte. Dersom du har satt opp din epost korrekt (se egen seksjon) vil du kunne gå på "Importsenraler" og velge "Innboks" og se eposter med vedlegg i Søk/resultat vinduet. For import av epost, gå til seksjonen Importere epost.