Vanlige feilmeldinger

Fra arkiwiki
Revisjon per 13. jul. 2016 kl. 14:15 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)

Pålogging

Får ikke logget på ePhorte

Det er ikke blitt opprettet tilgang til ePhorte. Dokumentsenteret oppretter tilgang etter at leder har sendt inn skjema Bestilling av ny ePhortebruker


Opprette, lagre eller redigere dokument

Får ikke opprettet nytt brev i saken eller fylt ut metadatafelt

Saken er avsluttet. Ring brukerstøttetelefonen 8-3939 for å får hjelp med å åpne saken.


Feilmelding ved lagring av dokument

Får opp feilmelding ved lagring av dokument: "Typeinitialiseringen for Ephorte.Windows.Forms.GTrace forårsaket et unntak. -->
Forespørsel om tillatelse av typen System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 mislyktes."

Årsak: Feil/gammel versjon av ePhorte er i bruk på grunn av gammel snarvei. Løsning: Lukk ePhorte. Åpne ePhorte gjennom Start-menyen - "Alle programmer" - ePhorte Prodmiljø".

Feilmelding: Exception in MetaFunctions.js.....

Årsak: Feil/gammel versjon av ePhorte er i bruk på grunn av gammel snarvei. Løsning: Lukk ePhorte. Åpne ePhorte gjennom riktig vei; Start-menyen - "Alle programmer" - ePhorte Prodmiljø".


Feil ved oppretting av nytt dokument.

Trolig er Trust ikke satt riktig opp, dvs at ePhorte kanskje må installeres på ny. IT-avdelingen reinstallerer ePhorte.

=== Feilmelding: An item with the same key has already been added eller Acrobat could not open "...."


Feilmelding: An item with the same key has already been addedItem.PNG

eller Acrobat could not open "...."

Acrobat.png

Årsak: Produktfeil.

Løsning: Midlertidig løsning for å få åpnet dokumentene: Fra menyen til dokumentet velg Rediger tekstdokument på word-dokumentet (selv om status er J), man får da spørsmål om man vil åpne en kopi, svar ja og dokumentet åpnes. Det blir et par ekstra klikk, men man slipper å endre status etc først.


|- || Registrer saken på Issue tracker hos BRITA med feilmelding

|}

Sende dokument

Feilmelding Årsak til feil Løsning
"Delivery has failed..."Sende epost.jpg Når man bruker funksjonen 'Send kopi med e-post' blir e-posten returnert til avsender i Outlook, med feilmelding. Bruker/avsender er registrert med gammel e-postadresse i ePhorte. Endre på endelsen på e-postadressen til ***@uib.no.


Søk

Feilmelding Årsak til feil Løsning
"Feil oppstod i Window.DialogWindow.."Hurtigsøkfeil.png Kommer opp når en har klikket på hurtigsøk for andre gang (at søket allerede er valgt og ligger skjult) . Sjekk på oppgavelinjen at søket ikke allerede er valgt, og ligger skjult.

Skanning

Feilmelding Årsak til feil Løsning
Skanneren min tar for mange ark/tar ikke arkene Roller kit'et er slitt og må byttes ut. Dokumentsenter 1 er behjelpelig med å bestille nytt roller kit. Ta kontakt på 8-3939 eller registrer saken i issuetracker.