Vanlige feilmeldinger

Fra arkiwiki
Revisjon per 20. apr. 2016 kl. 11:12 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)

Pålogging

Feilmelding Årsak til feil Løsning
Login feiler. Har du endret passord eller er passordet ikke registrert for importsentralen? Er ikke en feilmelding, men en glipp fra leverandør. Se bort fra feilmeldingen og bare skriv inn passordet ditt og trykk 'ok' (enter holder ikke).
Får ikke logget på ePhorte. Har ikke fått opprettet tilgang til ePhorte . Dokumentsenteret oppretter tilgang etter at leder har sendt inn skjema Bestilling av ny ePhortebruker

Opprette, lagre eller redigere dokument

Feilmelding Årsak til feil Løsning
Får ikke opprettet nytt brev i saken.

Får ikke valgt brev eller fylt ut metadatafelt.

Saken er avsluttet. Ring brukerstøttetelefonen 8-3939 for å får hjelp med å åpne saken.
Feilmelding ved lagring av dokument:
Typeinitialiseringen for

Ephorte.Windows.Forms.GTrace forårsaket et unntak. -->
Forespørsel om tillatelse av typen System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 mislyktes

Feil/gammel versjon av ePhorte er i bruk Lukk ePhorte. Åpne ePhorte gjennom Start-menyen - "Alle programmer" - ePhorte Prodmiljø".
Feilmelding: Exception in MetaFunctions.js..... Feil/gammel versjon av ePhorte er i bruk. Lukk ePhorte. Åpne ePhorte gjennom riktig vei;

Start-menyen - "Alle programmer" - ePhorte Prodmiljø".

Feil ved oppretting av nytt dokument. Trolig er Trust ikke satt riktig opp, dvs at ePhorte kanskje må installeres på ny.
Feilmelding: An item with the same key has already been added Produktfeil. Midlertidig løsning for å få åpnet dokumentene: Fra menyen til dokumentet velg Rediger tekstdokument på word-dokumentet (selv om status er J), man får da spørsmål om man vil åpne en kopi, svar ja og dokumentet åpnes. Det blir et par ekstra klikk, men man slipper å endre status etc først.


Skanning

Feilmelding Årsak til feil Løsning
Skanneren min tar for mange ark/tar ikke arkene Roller kit'et er slitt og må byttes ut. Dokumentsenter 1 er behjelpelig med å bestille nytt roller kit. Ta kontakt på 8-3939 eller registrer saken i issuetracker.