Tilgangsstyring

Fra arkiwiki
Revisjon per 24. mar. 2009 kl. 10:12 av Kty032 (diskusjon | bidrag)

Det er kun leder som kan autorisere brukere for tilgangskoder i ePhorte. Brukere kan ikke be om at de selv blir autorisert for tilgangskoder. Tilgangskoder ved UiB

Følgende tilgangskoder er tatt i bruk ved UiB

 • UO - unntatt offentlighet
 • P - personalsaker
 • PT - personalsaker underlagt lovbestemt
 • PX - sensitive personalsaker
 • S - studentsaker
 • ST' - studentsaker underlagt lovbestemt taushetplikt
 • SX - sensitive studensaker
 • D - doktorgrader
 • K - kontrakter
 • Ø - økonomisaker

Autoriseringsnivåer

Brukere kan være autorisert og ha tilgangsrettigheter på tre nivåer:

  * Nivå 1 - personlig autorisering gjør det mulig for saksbehandleren å tilgangsstyre egne saker og journalposter
  * Nivå 2- autorisering for enheten saksbehandleren tilhører gir brukeren mulighet til å lese journalposter og dokumenter som tilhører saksbehandlerens administrative enhet. Dette innebærer også at brukeren autoriseres for lesing av saker og journalposter som tilhører underliggende enheter. En bruker på fakultetetsnivå vil ha leserettigheter for dokumenter som tilhører instituttene, og en bruker på universitetsdirektørens kontor vil kunne lese dokumenter på lavere hierarkisk nivå, det vil i praksis se hele Universitetet i Bergen. Dette gjelder både for rollen leder (LD) og saksbehandler (SB)
  * Nivå 3 - autorisering for hele virksomheten gir brukeren leserettigheter for alle enheter ved Universitetet i Bergen

Skjemaet fylles ut og sendes til Dokumentsenter 1 ( post@uib.no) .

  * Bestillingsskjema

Tilgangsstyring ved UiB presentasjon av system for tilgangsstyring ved UiB i kurs om offentleglova 9. oktober 2008