Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Tilgangsgrupper

Fra arkiwiki
Revisjon per 26. feb. 2016 kl. 15:17 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)


I ephorte Outlook er det som regel bare saksbehandleren selv og vedkommendes leder som har skrivetilgang til saker og tilhørende dokumenter.

Denne tilgangen kan utvides ved å gi tilgang til en tilgangsgruppe i organisasjonen.
Slike tilgangsgrupper består av 1 eller flere saksbehandlere, gjerne på tvers av avdelinger.
Dette gjøres på følgende måte:

1. Hent fram aktuell sak eller dokument.

2. Klikk på Detalj-ikonet på menybåndet.

3. Velg en av tilgjengelige tilgangsgruppen i feltet Tilgangsgruppe


Det er også mulig å opprette en ad-hoc tilgangsgruppe for den enkelte sak eller dokument. Dette gjøres på følgende måte:


1. Klikk på knappen Tilgangsgruppe
2. Følgende bilde vises:

Klikk på Legg til medlemmer

3. Velg Adressebok og marker saksbehandlere som skal være med i tilgangsgruppen.

4. Klikk Lagre og lukk for å gå tilbake.

Ad-hoc-gruppen er nå opprettet på valgt sak og dokument og medlemmene gis samme skriverettigheter som deg selv.

Dersom du ønsker å legge til eller fjerne medlemmer i gruppen kan dette endres ved å klikke på knappen Tilgangsgruppe.