Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Artikler med færrest revisjoner

Fra arkiwiki

Nedenfor vises opptil 145 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 145.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Instruksjonsvideo for innlogging‏‎ (1 revisjon)
 2. Sentralt regelverk‏‎ (1 revisjon)
 3. Informasjonsmøte om sentralisert utskriftstjeneste‏‎ (1 revisjon)
 4. Venstremenyen for arkivarer‏‎ (1 revisjon)
 5. Lokalt regelverk‏‎ (1 revisjon)
 6. Kalender/Arkivsysler/3-27-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 7. Kalender/Arkivsysler/2-18-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 8. Main page‏‎ (1 revisjon)
 9. Kalender/Arkivsysler/11-18-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 10. Kalender/Arkivsysler/9-30-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 11. Kalender/Arkivsysler/6-17-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 12. Kalender/Arkivsysler/10-21-2009 -Event 1‏‎ (1 revisjon)
 13. Serviceerklæring - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning‏‎ (1 revisjon)
 14. Redusert tjenestetilbud ved Dokumentsenteret ifm seminar‏‎ (1 revisjon)
 15. Legge til og redigere tileggsinformasjon i sak‏‎ (1 revisjon)
 16. Endringer i åpningstidene for Brukerstøttetelefonen‏‎ (1 revisjon)
 17. Oppgradering til versjon 2010.1.7 av ePhorte‏‎ (1 revisjon)
 18. Hvordan abonnere på ePhorte Driftsmeldinger‏‎ (1 revisjon)
 19. E-læringskurs i ePhorte, Modul A, nå tilgjengelig‏‎ (1 revisjon)
 20. Infomøte om e-Signering i Signaturportalen‏‎ (1 revisjon)
 21. Overføring til SDP og SDP print feiler ved lange titler‏‎ (1 revisjon)
 22. Presisering - avklaring om bruk av e-signering‏‎ (1 revisjon)
 23. Redusert åpningstid Brukerstøttesenteret‏‎ (1 revisjon)
 24. Arkivtjenesten ved UiB‏‎ (1 revisjon)
 25. Arkiveringsplikt og journalføringsplikt‏‎ (2 revisjoner)
 26. Lokalt Regelverk‏‎ (2 revisjoner)
 27. Arkivar‏‎ (2 revisjoner)
 28. Hvordan bestiller jeg ny ePhorte-bruker eller endrede tilganger?‏‎ (2 revisjoner)
 29. En IP isde med script‏‎ (2 revisjoner)
 30. Ikoner i eOutlook‏‎ (2 revisjoner)
 31. Den eksamensansvarlige må søke i ePhorte etter den årvise samlesaken som tilhører deres fakultet‏‎ (2 revisjoner)
 32. Digiforms arkitektur‏‎ (2 revisjoner)
 33. Fordele dokumenter til saksbehandler‏‎ (2 revisjoner)
 34. Kalender‏‎ (2 revisjoner)
 35. Hvordan abonnere på ePhorte driftsmeldinger‏‎ (2 revisjoner)
 36. Besvare saksdokumenter‏‎ (3 revisjoner)
 37. Får ikke journalført‏‎ (3 revisjoner)
 38. Slik installerer du ePhorte på din maskin‏‎ (3 revisjoner)
 39. Brukerstøtte telefon 8-3939‏‎ (3 revisjoner)
 40. Kalender/Arkivsysler/8-26-2009 -Event 1‏‎ (3 revisjoner)
 41. Løsning for lenker i pdf dokmenter som ikke er klikkbare‏‎ (4 revisjoner)
 42. Tilsettingssaker‏‎ (4 revisjoner)
 43. Tilsettingssak - personalmappe‏‎ (4 revisjoner)
 44. Informasjon til ansatte om forsendelse via digital postkasse‏‎ (4 revisjoner)
 45. Brukerstøtte i påskeferien‏‎ (4 revisjoner)
 46. Interne rutiner for Det psykologiske fakultet DS07‏‎ (5 revisjoner)
 47. Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning‏‎ (5 revisjoner)
 48. Skjerme saksparter og avsender/mottaker‏‎ (5 revisjoner)
 49. Brukerstøttetelefon (555)83939‏‎ (5 revisjoner)
 50. Arkivorganisering‏‎ (6 revisjoner)
 51. Hva er nytt i ePhorte‏‎ (6 revisjoner)
 52. Slette dokumentflyt‏‎ (6 revisjoner)
 53. Slik innstallerer du ePhorte på din maskin‏‎ (6 revisjoner)
 54. Basware‏‎ (7 revisjoner)
 55. Kontakt Dokumentsenter 1‏‎ (7 revisjoner)
 56. Erstatte et dokument med nytt‏‎ (7 revisjoner)
 57. Nye rutiner for henvendelser angående ePhorte og arkiv‏‎ (7 revisjoner)
 58. Enkel godkjenning‏‎ (8 revisjoner)
 59. Søke etter saker‏‎ (8 revisjoner)
 60. Serviceerklæring - Seksjon for dokumentasjonsforvaltning‏‎ (8 revisjoner)
 61. Rutiner for saker om lærlinger‏‎ (8 revisjoner)
 62. Rutinehåndbok for saksbehandling og journalføring DS01‏‎ (9 revisjoner)
 63. Skjerme sakstittel/dokumenttittel‏‎ (9 revisjoner)
 64. Rapport over enhetens restanser‏‎ (10 revisjoner)
 65. Sender du fortsatt papirbrev i posten‏‎ (10 revisjoner)
 66. Ny versjon‏‎ (10 revisjoner)
 67. Rutiner for styre-, råd og utvalgsbehandling‏‎ (10 revisjoner)
 68. Importsentral‏‎ (11 revisjoner)
 69. Rutiner for personlig opprykk til professor‏‎ (11 revisjoner)
 70. Ofte stilte spørsmål om arkiv‏‎ (11 revisjoner)
 71. Ny dokumentversjon‏‎ (11 revisjoner)
 72. Tilgangsgrupper‏‎ (12 revisjoner)
 73. Saksbehandlingsrutiner‏‎ (12 revisjoner)
 74. Oppdaterte veiledninger og informasjon‏‎ (12 revisjoner)
 75. Seksjon for dokumentasjonsforvaltning‏‎ (12 revisjoner)
 76. Arkivplan‏‎ (13 revisjoner)
 77. Rutiner for eiendomssaker‏‎ (13 revisjoner)
 78. Diverse funksjoner‏‎ (13 revisjoner)
 79. Arkivaren‏‎ (13 revisjoner)
 80. Flett til utskrift Win 7‏‎ (13 revisjoner)
 81. Tilganger og skjerming i ephorte‏‎ (14 revisjoner)
 82. Interne rutiner for Det juridiske fakultet DS06‏‎ (14 revisjoner)
 83. UiBs arkiver‏‎ (14 revisjoner)
 84. Lover og forskrifter‏‎ (15 revisjoner)
 85. Modul C‏‎ (15 revisjoner)
 86. Ferdigstill sak‏‎ (16 revisjoner)
 87. Flett til utskrift‏‎ (16 revisjoner)
 88. Brukerveiledninger i ePhorte‏‎ (16 revisjoner)
 89. Endre saksbehandler‏‎ (17 revisjoner)
 90. Overføring av fast tilgangsgruppe til alle journalposter i saken‏‎ (17 revisjoner)
 91. Arkivplan for UiB‏‎ (17 revisjoner)
 92. Leder‏‎ (18 revisjoner)
 93. Navigering‏‎ (18 revisjoner)
 94. Tilgangsgruppe - fast og ad.hoc‏‎ (19 revisjoner)
 95. Rutiner for tilsettingssaker‏‎ (21 revisjoner)
 96. Elektronisk godkjenning‏‎ (21 revisjoner)
 97. Skjemakatalog - ephorte-integrerte skjematjenester‏‎ (21 revisjoner)
 98. Offentlighet ved UiB‏‎ (21 revisjoner)
 99. Rutiner for forskningssaker‏‎ (21 revisjoner)
 100. Lage Ad Hoc tilgangsgruppe‏‎ (22 revisjoner)
 101. Modul B‏‎ (22 revisjoner)
 102. Om Digiforms ePhorte-integrert sikker digital skjemaløsning‏‎ (22 revisjoner)
 103. Versjon 2.1.15.07‏‎ (22 revisjoner)
 104. Huskestue‏‎ (23 revisjoner)
 105. Rutiner for økonomisaker‏‎ (25 revisjoner)
 106. Referater fra arkivforum‏‎ (27 revisjoner)
 107. Ekspeder med epost‏‎ (28 revisjoner)
 108. Modul A‏‎ (28 revisjoner)
 109. Opprett/Rediger/Ferdigstill sak‏‎ (31 revisjoner)
 110. Opprett/Rediger personalsak‏‎ (31 revisjoner)
 111. Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere‏‎ (31 revisjoner)
 112. Rutiner for ulike saksforhold - saksarkiv‏‎ (31 revisjoner)
 113. Tilgang til ePhorte‏‎ (35 revisjoner)
 114. Logge på og av ePhorte‏‎ (36 revisjoner)
 115. Lekestue‏‎ (37 revisjoner)
 116. Styrebehandling - skrive saksframlegg‏‎ (38 revisjoner)
 117. Behandling i Tilsettingsrådet‏‎ (40 revisjoner)
 118. Følg opp restanser‏‎ (41 revisjoner)
 119. Opprett/ Rediger journalpost‏‎ (42 revisjoner)
 120. Inndelingen av skjermen‏‎ (42 revisjoner)
 121. Vanlige feil‏‎ (42 revisjoner)
 122. Utsjekkede dokumenter‏‎ (43 revisjoner)
 123. Utvalgsmodul/Styrebehandling‏‎ (44 revisjoner)
 124. Legge til og slette vedlegg‏‎ (44 revisjoner)
 125. Nyheter fra Arkiwiki‏‎ (45 revisjoner)
 126. Godkjenningsrunde‏‎ (45 revisjoner)
 127. Venstremeny‏‎ (47 revisjoner)
 128. Enkel godkjenning for leder‏‎ (48 revisjoner)
 129. Importere epost‏‎ (48 revisjoner)
 130. Søkemuligheter‏‎ (52 revisjoner)
 131. Kontakt‏‎ (54 revisjoner)
 132. Om ePhortekursene‏‎ (56 revisjoner)
 133. Ephortemeny‏‎ (60 revisjoner)
 134. Skrive et brev eller internt notat‏‎ (61 revisjoner)
 135. Personalmapper - personalarkiv‏‎ (63 revisjoner)
 136. Enkel godkjenning for saksbehandler‏‎ (63 revisjoner)
 137. Godkjenningsrunde - leder‏‎ (68 revisjoner)
 138. For arkiv‏‎ (70 revisjoner)
 139. Godkjenningsrunde - saksbehandler‏‎ (71 revisjoner)
 140. Viktige begreper‏‎ (88 revisjoner)
 141. For saksbehandlere‏‎ (93 revisjoner)
 142. Brukerveiledning ePhorte‏‎ (129 revisjoner)
 143. Fordele journalposter‏‎ (133 revisjoner)
 144. Rutiner for studiesaker‏‎ (137 revisjoner)
 145. Hovedside‏‎ (477 revisjoner)

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)