Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Skjerme sakstittel/dokumenttittel»

Fra arkiwiki
Linje 10: Linje 10:
 
<br />
 
<br />
  
2. I '''''Vis'''''-seksjonen i menybåndet må du klikke på knappen '''''Detalj'''''.  
+
2. klikk på '''''Detalj'''''-ikonet på menybåndet.
 
<br />
 
<br />
  
Linje 19: Linje 19:
  
 
4. Fra hurtigmenyen velger du Marker som skjermet.
 
4. Fra hurtigmenyen velger du Marker som skjermet.
 +
<br />
 +
[[Image:Untitled.png]]
 +
<br />
 
<br />
 
<br />
  

Revisjonen fra 26. feb. 2016 kl. 16:06

Gå frem på følgende måte for å skjerme deler av tittelen på en sak:

1. Hent fram sak som skal skjermes i redigeringsmodus.

2. klikk på Detalj-ikonet på menybåndet.

3. Du kommer nå over til en ny skjermside der du kan angi tilgangsinformasjon til saken.

Marker ordene som skal unntas offentlighet, f.eks. " Hansen, Bernt - Tilsettingssak - Førstekonsulent ved HR-avdelingen".

4. Fra hurtigmenyen velger du Marker som skjermet.
Untitled.png

5. Kontroller at ordene som er markert som unntatt offentlighet vises med rød skrift.

6. Angi tilgangskode og hjemmel.

7. Velg Lagre og lukk for å lagre.

Tittel på saksdokument kan skjermes på tilsvarende måte.