Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Sender du fortsatt papirbrev i posten

Fra arkiwiki
Revisjon per 5. nov. 2021 kl. 13:16 av Tas020 (diskusjon | bidrag)

Papirpost.png

Er du en av dem som fortsatt skriver ut brev, putter dem i konvolutt, og får dem sendt med ordinær brevpost, eller sender taushetsbelagt informasjon på e-post?

Da ber vi deg vurdere følgende digitale, og mye raskere alternativ i ePhorte:

  • Om brevet du sender skal til en privatperson registrert i Folkeregisteret, skal du fortrinnsvis sende digitalt til mottakers Sikker Digital Postkasse (Digipost/E-boks), se veiledningene "Hvordan hente fram én mottaker" og "Hvordan sende digitalt til én mottaker". Dersom mottaker ikke har digital postkasse, vil brevet automatisk skrives ut/konvolutteres og sendes sendtralt.
  • Om brevet du sender skal til en virksomhet i Enhetsregisteret, søker du opp virksomheten på samme måte som du leter opp personer i Folkeregisteret, bare bytt ut "Folkeregisteret" med "Virksomheter i Enhetsregisteret" i søkebildet for mottaker, og angir organisasjonsnummer eller (deler av) navn. Brevet blir da sendt digitalt til virksomhetens Altinn innboks.
  • Om du tenker du må sende på papir, fordi mottaker skal signere på dokumentet, bruk heller e-signering, se løsningen e-signering! Du bør sende oversendelsesbrev separat til Sikker Digital Postkasse, der du informerer om at mottaker vil få et dokument til signering (på Posten Signering, https://signering.posten.no)

Det signerte dokumentet blir automatisk lagt inn på saken når mottaker har signert digitalt.