Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for tilsettingssaker»

Fra arkiwiki
Linje 251: Linje 251:
 
|vurderes
 
|vurderes
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
= Spesielt for tilsettingssaker ved fakultetene; Det Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=

Revisjonen fra 10. mar. 2014 kl. 13:53

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 7.3.2014

Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene Personalmapper – personalarkiv og Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien. De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB


Sakstittel skal inneholde Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon

Arkivkoder (ARKNOK):
212.11

Fast stilling

212.22

Midlertidig stilling

212.12

Vikariat

212.21

Stipendiater

212.41

ProsjektengasjementKontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.


  1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
  2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [1]
  3. Utvidet søkerliste
  4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
  5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.

Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk

Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.

Oppdatert 6.10.2009

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – stilling ved klinikk

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad X P: § 25, 1. ledd
Behandling i Tilsettingsrådet – merknad N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,

vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp)

N P: § 25, 1. ledd
Komiteens vurdering N P: § 25, 1. ledd
Andre dokumenter som kan forekomme vurderes

Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer

Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer


Oppdatert 1.5.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Anmodning om utlysing

stillingsbenevnelse

N
Annonse – Utlysning – søknadsfrist dato

Fakultetene bruker N-dok til instituttene

X/N
Søker på stilling – navn

Søknader til direktørstillinger og instituttledere skal journalføres

I P: § 25, 1. ledd
Offentlig søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X
Utvidet søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X P: § 25, 1. ledd
Trekker søknad på stilling I
Oppnevning av komité X/U
Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt X vurderes
Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger

Hvis dette er ønskelig

X P: § 25, 1. ledd
Komiteens forslag til innstilling til innstillingsmyndighet N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet


Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.


(fra 1.5.2010) sender LAM innstillingen på parallell godkjenningsrunde til Tilsettingsrådet.

N P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsrådets vedtak sak nr. xx/xx – (stillingsbenevnelse) ved – navn på enhet N P: § 25, 1. ledd
Signert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet

når denne finnes (ansettelse av direktører etc.)

X P: § 25, 1. ledd
Tilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse

vedlegg arbeidsavtale fra enheten vedkommende skal jobbe

Fakulteter sender ut arbeidsavtalen etter at svarskjema med aksept av stilling er mottatt og legger denne journalposten i Personalmappen

U P: § 25, 1. ledd
Avslag på tilbud om stilling I
Annen gangs utlysning

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer

Andre dokumenter som kan forekomme vurderesSpesielt for tilsettingssaker ved fakultetene; Det Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet