Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for tilsettingssaker»

Fra arkiwiki
Linje 59: Linje 59:
  
  
 +
=== Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk ===
  
 +
Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.
  
 +
Oppdatert 6.10.2009
 +
{| class="wikitable"
 +
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 +
{| border="1" width="55%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 +
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    Tilsettingssak – stilling ved klinikk'''
 +
 +
''Saksansvarlig: enheten''
 +
 +
''Primærklassering'': ARKNOK
 +
 +
|-
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 +
|'''dok.'''
 +
|'''u.off'''
 +
|-
 +
|Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad
 +
|X
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Behandling i Tilsettingsrådet – merknad
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,
 +
vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp)
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Komiteens vurdering
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Andre dokumenter som kan forekomme
 +
|
 +
|vurderes
 +
|}
  
  

Revisjonen fra 7. mar. 2014 kl. 16:17


Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene Personalmapper – personalarkiv og Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien. De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB


Sakstittel skal inneholde Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon

Arkivkoder (ARKNOK):
212.11

Fast stilling

212.22

Midlertidig stilling

212.12

Vikariat

212.21

Stipendiater

212.41

ProsjektengasjementKontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.


  1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
  2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [1]
  3. Utvidet søkerliste
  4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
  5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.

Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk

Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.

Oppdatert 6.10.2009

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – stilling ved klinikk

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad X P: § 25, 1. ledd
Behandling i Tilsettingsrådet – merknad N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,

vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp)

N P: § 25, 1. ledd
Komiteens vurdering N P: § 25, 1. ledd
Andre dokumenter som kan forekomme vurderes

tabell

Sakstittel: Saksikon.jpg Etternavn, fornavn mellomnavn - Fødselspermisjon (Fedrekvote)

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ANR - Sekundærklassering: ARKNOK: 214.2

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Vedtak/ Svar på søknad om fødselspermisjon U PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Andre dokumenter som kan forekomme PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1