Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for tilsettingssaker»

Fra arkiwiki
Linje 109: Linje 109:
  
  
tabell
 
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
== Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer ==
 +
 +
Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker
 +
 +
Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer
 +
 +
 +
 +
Oppdatert 1.5.2010
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 
{| border="1" width="55%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 
{| border="1" width="55%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    <font color=red>'''Etternavn, fornavn mellomnavn'''</font> - '''Fødselspermisjon (Fedrekvote)'''
+
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon'''
  
 
''Saksansvarlig: enheten''
 
''Saksansvarlig: enheten''
  
''Primærklassering'': ANR - ''Sekundærklassering'': ARKNOK: 214.2
+
''Primærklassering'': ARKNOK
  
 
|-
 
|-
Linje 126: Linje 157:
 
|'''u.off'''
 
|'''u.off'''
 
|-
 
|-
|Vedtak/ Svar på søknad om fødselspermisjon
+
|'''Anmodning om utlysing'''
 +
 
 +
stillingsbenevnelse
 +
|N
 +
|
 +
|-
 +
|'''Annonse – Utlysning – søknadsfrist dato'''
 +
 
 +
Fakultetene bruker N-dok til instituttene
 +
|X/N
 +
|
 +
|-
 +
|'''Søker stilling – navn'''
 +
 
 +
Søknader til direktørstillinger og instituttledere skal journalføres
 +
|I
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Offentlig søkerliste'''
 +
 
 +
genereres fra Jobbnorge
 +
|X
 +
|
 +
|-
 +
|'''Utvidet søkerliste'''
 +
 
 +
genereres fra Jobbnorge
 +
|X
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Trekker søknad på stilling'''
 +
|I
 +
|
 +
|-
 +
|'''Oppnevning av komité'''
 +
|X/U
 +
|
 +
|-
 +
|'''Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt'''
 +
|X
 +
|vurderes
 +
|-
 +
|'''Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger'''
 +
 
 +
Hvis dette er ønskelig
 +
|X
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Komiteens forslag til innstilling til innstillingsmyndighet'''
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Innstilling til Tilsettingsrådet'''
 +
 
 +
 
 +
Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.
 +
 
 +
 
 +
(fra 1.5.2010) sender LAM innstillingen på parallell godkjenningsrunde til Tilsettingsrådet.
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Tilsettingsrådets vedtak sak nr. xx/xx – (stillingsbenevnelse) ved – navn på enhet
 +
|N
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Signert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet'''
 +
 
 +
når denne finnes (ansettelse av direktører etc.)
 +
|X
 +
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|'''Tilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse'''
 +
 
 +
vedlegg arbeidsavtale fra enheten vedkommende skal jobbe
 +
 
 +
Fakulteter sender ut arbeidsavtalen etter at svarskjema med aksept av stilling er mottatt og legger denne journalposten i Personalmappen
 
|U
 
|U
|PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
+
|P: § 25, 1. ledd
 +
|-
 +
|Avslag på tilbud om stilling
 +
|I
 +
|
 +
|-
 +
|'''Annen gangs utlysning'''
 +
 
 +
Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
|Andre dokumenter som kan forekomme  
+
|Andre dokumenter som kan forekomme
 
|
 
|
|PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
+
|vurderes
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 7. mar. 2014 kl. 17:34


Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene Personalmapper – personalarkiv og Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien. De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB


Sakstittel skal inneholde Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon

Arkivkoder (ARKNOK):
212.11

Fast stilling

212.22

Midlertidig stilling

212.12

Vikariat

212.21

Stipendiater

212.41

ProsjektengasjementKontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.


  1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
  2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [1]
  3. Utvidet søkerliste
  4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
  5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.

Tilsettingsråd for Odontologisk klinikk

Unntak: Det er opprettet et eget Tilsettingsråd som skal foreta tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, spesialtannlege, instruktørtannlege med godkjent spesialistutdanning og avdelingstannlege ved klinikken. Rådet ble oppnevnt med virkning fra 29.5.2008, i henhold til vedtak i universitetsstyret 14.2.2008, arkivreferanse 2008/7137.

Oppdatert 6.10.2009

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – stilling ved klinikk

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Behandling i Tilsettingsrådet – ingen merknad X P: § 25, 1. ledd
Behandling i Tilsettingsrådet – merknad N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet ved Odontologisk klinikk,

vedlegg komiteens vurdering (el. som egen jp)

N P: § 25, 1. ledd
Komiteens vurdering N P: § 25, 1. ledd
Andre dokumenter som kan forekomme vurderes

Teknisk/administrative stillinger – faste, midlertidige og vikarer

Dokumenter som kan inngå i tilsettingssaker

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer


Oppdatert 1.5.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Tilsettingssak – Stillingsnavn (stillingsprosent hvis under 100 %, midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, Seksjon

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Anmodning om utlysing

stillingsbenevnelse

N
Annonse – Utlysning – søknadsfrist dato

Fakultetene bruker N-dok til instituttene

X/N
Søker på stilling – navn

Søknader til direktørstillinger og instituttledere skal journalføres

I P: § 25, 1. ledd
Offentlig søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X
Utvidet søkerliste

genereres fra Jobbnorge

X P: § 25, 1. ledd
Trekker søknad på stilling I
Oppnevning av komité X/U
Korrespondanse med konsulentfirma når/hvis firma er brukt X vurderes
Notat fra intervju, referanser, konsulentvurderinger

Hvis dette er ønskelig

X P: § 25, 1. ledd
Komiteens forslag til innstilling til innstillingsmyndighet N P: § 25, 1. ledd
Innstilling til Tilsettingsrådet


Likestillingskomiteen v/likestillingsrådgiver ANSK skal ha restanse på alle innstillinger til Tilsettingsrådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.


(fra 1.5.2010) sender LAM innstillingen på parallell godkjenningsrunde til Tilsettingsrådet.

N P: § 25, 1. ledd
Tilsettingsrådets vedtak sak nr. xx/xx – (stillingsbenevnelse) ved – navn på enhet N P: § 25, 1. ledd
Signert protokoll om vedtak i Tilsettingsrådet

når denne finnes (ansettelse av direktører etc.)

X P: § 25, 1. ledd
Tilbud om tilsetting som stillingsbenevnelse

vedlegg arbeidsavtale fra enheten vedkommende skal jobbe

Fakulteter sender ut arbeidsavtalen etter at svarskjema med aksept av stilling er mottatt og legger denne journalposten i Personalmappen

U P: § 25, 1. ledd
Avslag på tilbud om stilling I
Annen gangs utlysning

Hvis ingen blir tilsatt og saken lyses ut på nytt skal ny utlysning registreres på samme saksnummer

Andre dokumenter som kan forekomme vurderes