Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for tilsettingssaker»

Fra arkiwiki
(Ny side: = Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater = Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene Personalmap...)
 
Linje 35: Linje 35:
  
  
 +
 +
 +
 +
 +
== ''Kontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene'' ==
 +
 +
 +
Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.
 +
 +
 +
 +
# Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
 +
# Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25]
 +
# Utvidet søkerliste
 +
# Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
 +
# Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.
  
  

Revisjonen fra 7. mar. 2014 kl. 17:12


Tilsetting i faste-, midlertidige stillinger, timelønnet og vikariater

Tilsettingssaker føres i saksarkivet, med unntak for tilsettinger uten utlysning, se kapitlene Personalmapper – personalarkiv og Personalmapper i forbindelse med tilsettingssaker på denne Wikien. De ulike dokumentene i tilsettingssakene skjermes i følge Retningslinjer for offentlighet ved UiB


Sakstittel skal inneholde Tilsettingssak – Stillingsnavn stillingsprosent hvis under 100 (midlertidig, eksternt finansiert) ved Enhet, evt. Seksjon

Arkivkoder (ARKNOK):
212.11

Fast stilling

212.22

Midlertidig stilling

212.12

Vikariat

212.21

Stipendiater

212.41

ProsjektengasjementKontakt mellom Tilsettingsrådet og fakultetene/ avdelingene

Personalmedarbeider/saksansvarlig har ansvar for at disse jp-ene/ dokumentene er registret i ePhorte før behandlingen tar til i Tilsettingsrådet, se utfyllende retningslinjer i dette kapittelet.


  1. Notat hvor instituttet ber fakultetet om å lyse ut en stilling, endelig utlysingstekst må være registrert i saken.
  2. Offentlig søkerliste registreres snarest etter at søknadsfristen er gått ut, jf. offentleglova § 25, 2. ledd [1]
  3. Utvidet søkerliste
  4. Komiteens forslag til innstilling, dette dokumentet må være signert av komiteens medlemmer og skannet til ePhorte.
  5. Innstilling til Tilsettingsrådet: Likestillingskomiteen ved likestillingsrådgiver A. Skarsbø skal ha restanse på alle innstillinger til rådet med søkere av begge kjønn. Komiteen har 3 dagers behandlingsfrist og dersom restansen uteblir vil det heller ikke foreligge noe dokumentasjon på at komiteen har vurdert disse.


tabell

Sakstittel: Saksikon.jpg Etternavn, fornavn mellomnavn - Fødselspermisjon (Fedrekvote)

Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ANR - Sekundærklassering: ARKNOK: 214.2

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Vedtak/ Svar på søknad om fødselspermisjon U PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Andre dokumenter som kan forekomme PT: § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1