Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for økonomisaker»

Fra arkiwiki
Linje 125: Linje 125:
 
Oppdatert 2.1.2013
 
Oppdatert 2.1.2013
  
tabell her:
+
<!------>
{| class="wikitable"
 
 
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
{| border="1" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
+
{| border="1" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" align="left"
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Statsbudsjett og rapportering 20__'''
 
 
 
''Saksansvarlig: enheten''
 
 
 
''All korrespondanse mellom UiB og departementet''
 
 
 
 
 
''Primærklassering'': ARKNOK: ''
 
  
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|'''Sakstittel'''
 +
|'''Innhold i saken'''
 +
|'''Saksnr gjelder for følgende budsjett år'''
 +
|'''2007'''
 +
|'''2008'''
 +
|'''2009'''
 +
|'''2010'''
 +
|'''2011'''
 +
|'''2012'''
 +
|'''2013'''
 +
|'''2014'''
 +
|'''2015'''
  
 
|-
 
|-
|- bgcolor="#cedff2"
+
|'''Statsbudsjett og rapportering 20__'''
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 
|'''dok.'''
 
|'''u.off'''
 
|-
 
|'''Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__'''
 
  
 +
''All korrespondanse mellom UiB og departementet''
 +
|
 +
* Styresak – budsjettforslag for 200_
 +
* UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 +
* Departementets brev om målstruktur
 +
* Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 +
* Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 +
* Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 +
* Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 +
* Etatsstyremøte (i juni året etter)
 +
* Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
 +
|2006/2103
 +
Avsluttet
 +
|07/16040
 +
*Avsluttet
 +
|07/15364
 +
*Avsluttet
 +
|08/14770
 +
*Avsluttet
 +
|09/15567
 +
|10/12719
 +
|11/14477
 +
|12/11598
 +
|
  
''husk forfallsdato''
 
|
 
|ulike
 
|-
 
|'''Andre dokumenter som kan forekomme'''
 
|
 
|Vurderes
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 24. mar. 2014 kl. 11:50

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 10.3.2014


Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [1]


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.

Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes


Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013

Sakstittel Innhold i saken Saksnr gjelder for følgende budsjett år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Statsbudsjett og rapportering 20__

All korrespondanse mellom UiB og departementet

 • Styresak – budsjettforslag for 200_
 • UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 • Departementets brev om målstruktur
 • Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 • Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 • Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 • Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 • Etatsstyremøte (i juni året etter)
 • Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
2006/2103

Avsluttet

07/16040
 • Avsluttet
07/15364
 • Avsluttet
08/14770
 • Avsluttet
09/15567 10/12719 11/14477 12/11598Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=