Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for økonomisaker»

Fra arkiwiki
Linje 11: Linje 11:
 
Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering.
 
Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering.
 
ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53
 
ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53
 +
 +
 +
Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Anbud]
  
  
 
Oppdatert 23.6.2011
 
Oppdatert 23.6.2011
tabell her:
+
{| class="wikitable"
 +
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 +
{| border="1" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 +
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    '''ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)'''
 +
 
 +
''Saksansvarlig: enheten''
 +
 
 +
 
 +
''Primærklassering'': ARKNOK: 053.1482''
 +
|-
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 +
|'''dok.'''
 +
|'''u.off'''
 +
|-
 +
|'''Tilbudsbrev'''
 +
 
 +
 
 +
''Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.''
 +
|
 +
|vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
 +
|-
 +
|'''Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09'''
 +
 
 +
 
 +
''Protokollen skrives parallelt med hele prosessen''
 +
|
 +
|vurderes
 +
|-
 +
|'''Avvisningsbrev ANSK- 0360-09'''
 +
|
 +
|Vurderes ift avvisningsgrunn
 +
|-
 +
|'''Tildelingsbrev ANSK- 0360-09'''
 +
|
 +
|nei
 +
|-
 +
|'''Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09
 +
 
 +
 
 +
''Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|'''Klage på tildeling ANSK- 0360-09'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|'''Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|'''Andre dokumenter som kan forekomme'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
  
Linje 22: Linje 87:
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
  
tabell her:
+
Arkivreferanse 2011/2228
 +
 
 +
 
 +
Oppdatert 23.6.2011
 +
{| class="wikitable"
 +
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 +
{| border="1" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 +
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_'''
 +
 
 +
''Saksansvarlig: enheten''
 +
 
 +
 
 +
''Primærklassering'': ARKNOK: 134''
 +
|-
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 +
|'''dok.'''
 +
|'''u.off'''
 +
|-
 +
|'''Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__'''
 +
 
 +
 
 +
''husk forfallsdato''
 +
|
 +
|ulike
 +
|-
 +
|'''Andre dokumenter som kan forekomme'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|}
 +
 
  
  
Linje 30: Linje 126:
  
 
tabell her:
 
tabell her:
 +
{| class="wikitable"
 +
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 +
{| border="1" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 +
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Statsbudsjett og rapportering 20__'''
 +
 +
''Saksansvarlig: enheten''
 +
 +
''All korrespondanse mellom UiB og departementet''
 +
 +
 +
''Primærklassering'': ARKNOK: ''
 +
 +
 +
|-
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 +
|'''dok.'''
 +
|'''u.off'''
 +
|-
 +
|'''Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__'''
 +
 +
 +
''husk forfallsdato''
 +
|
 +
|ulike
 +
|-
 +
|'''Andre dokumenter som kan forekomme'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|}
  
  

Revisjonen fra 24. mar. 2014 kl. 11:41

Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 10.3.2014


Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [1]


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.

Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes


Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013

tabell her:

Sakstittel: Saksikon.jpg Statsbudsjett og rapportering 20__

Saksansvarlig: enheten

All korrespondanse mellom UiB og departementet


Primærklassering: ARKNOK:


Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme VurderesSpesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet=