Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Rutiner for økonomisaker»

Fra arkiwiki
 
(17 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
<font color=red>'' Denne siden er under arbeid; sist oppdatert 10.3.2014 ''</font>
+
== Økonomisaker ==
 +
 
  
  
== ''Økonomisaker'' ==
 
 
De ulike dokumentene skjermes i følge [[offentlighet ved UiB]], tilgjengelig på Arkiwiki
 
De ulike dokumentene skjermes i følge [[offentlighet ved UiB]], tilgjengelig på Arkiwiki
 
  
  
Linje 10: Linje 9:
  
 
Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering.
 
Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering.
ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.53
+
ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.
  
  
Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Anbud]
+
Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker anbudssaker]  
  
  
Linje 74: Linje 73:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Linje 86: Linje 139:
 
Innført fom. 14.2.2011
 
Innført fom. 14.2.2011
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
 
Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.
 +
 +
 +
Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet
 +
  
 
Arkivreferanse 2011/2228
 
Arkivreferanse 2011/2228
Linje 121: Linje 178:
  
  
== ''Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker'' ==
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Svar på anmodning om innsyn i historiske lønnsdata ===
 +
 
 +
Innført fom. <under etablering>
 +
Oppfølgning av anmodninger om innsyn i historiske lønnsdata føres i en sak gjeldende for det året forerspørselen ble mottatt.
 +
 
 +
 
 +
Oppdatert 18.05.2018
 +
{| class="wikitable"
 +
<!-- Set the space between the cells (cellspacing) to 0 -->
 +
{| border="1" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left"
 +
| colspan="6"| '''Sakstittel:''' [[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Innsynsoppfølgning, historiske lønnsdata 20_'''
 +
 
 +
''Saksansvarlig: enheten''
 +
 
 +
 
 +
''Primærklassering'': ARKNOK: 239''
 +
|-
 +
|- bgcolor="#cedff2"
 +
|[[Fil:Jp_ikon.jpg]]    '''Journalposter'''
 +
|'''dok.'''
 +
|'''u.off'''
 +
|-
 +
|'''Svar på forespørsel om innsyn i historiske lønnsdata'''
 +
 
 +
 
 +
''husk forfallsdato''
 +
|
 +
|ulike
 +
|-
 +
|'''Andre dokumenter som kan forekomme'''
 +
|
 +
|Vurderes
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker ==
  
 
Oppdatert 2.1.2013
 
Oppdatert 2.1.2013
 +
 +
 +
Saksnr gjelder pr budsjett år
  
 
<!------>
 
<!------>
Linje 130: Linje 264:
  
 
|- bgcolor="#cedff2"
 
|- bgcolor="#cedff2"
|'''Sakstittel'''
+
|[[Fil:Saksikon.jpg]]  '''Sakstittel'''    
|'''Innhold i saken'''
+
||[[Fil:Jp_ikon.jpg]]  '''Innhold i saken'''  
|'''Saksnr gjelder for følgende budsjett år'''
 
|'''2007'''
 
|'''2008'''
 
|'''2009'''
 
|'''2010'''
 
|'''2011'''  
 
 
|'''2012'''  
 
|'''2012'''  
 
|'''2013'''  
 
|'''2013'''  
 
|'''2014'''  
 
|'''2014'''  
 
|'''2015'''  
 
|'''2015'''  
 +
|-
 +
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Statsbudsjett og rapportering 20__'''
  
 +
''All korrespondanse mellom UiB og departementet''
 +
|
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Styresak – budsjettforslag for 200_
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Departementets brev om målstruktur
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Etatsstyremøte (i juni året etter)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
 +
|2010/12719
 +
|2011/14477
 +
|2012/11598
 +
|
 +
|-
 +
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20__'''
 +
 +
 +
''All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak''
 +
|
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UST-sak: Budsjettforslag 200_
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Bygningsmessige tiltak
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Årsrapport 200_ (1. februar året etter)|2006/2103
 +
|2011/4910
 +
|2011/13374
 +
|2013/59
 +
|
 
|-
 
|-
|'''Statsbudsjett og rapportering 20__'''
+
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Budsjett og rapportering 20__ – Det … Fakultet'''
 +
 
  
''All korrespondanse mellom UiB og departementet''
+
''*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
|
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Styringsdialog med UiB og med instituttene
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200_ (høst året før)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200_ (januar)
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 +
|
 +
|-
 +
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Budsjett og rapportering 20__ – Institutt for …'''
 +
 
 +
 
 +
''*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
| Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter
 +
|ulike
 +
|ulike
 +
|ulilke
 +
|
 +
|-
 +
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Statsregnskap – regnskapsrapportering 20__'''
 
|  
 
|  
* Styresak – budsjettforslag for 200_
+
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UST-saker om tertialregnskap
* UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
+
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UST-sak om foreløpig årsregnskap
* Departementets brev om målstruktur
+
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  UST-sak om endelig årsregnskap
* Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
+
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Korrespondanse med Riksrevisjonen
* Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
+
 
* Brev om evt. tilleggsbevilgninger
+
''Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år.''
* Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
+
|2011/4912
* Etatsstyremøte (i juni året etter)
+
|2013/60
* Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
+
|2013/63
|2006/2103
 
Avsluttet
 
|07/16040
 
*Avsluttet
 
|07/15364
 
*Avsluttet
 
|08/14770
 
*Avsluttet
 
|09/15567
 
|10/12719
 
|11/14477
 
|12/11598
 
 
|
 
|
 +
|-
 +
|[[Fil:Saksikon.jpg]]    '''Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20__'''
 +
 +
 +
''En sak pr rapporteringsår''
 +
  
 +
''All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene''
 +
|
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Brev fra KD om rapporteringsplikt
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD)
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Opplysninger fra institusjonene
 +
* [[Fil:Jp_ikon.jpg]]  Rapportering til dep.
 +
|2012/7841
 +
|2013/61
 +
|2013/65
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linje 178: Linje 367:
  
  
= Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det medisinsk-odontologiske fakultet, det Det juridiske fakultet, Det psykologiske fakultet==
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, det medisinsk-odontologiske fakultet, det juridiske fakultet og det psykologiske fakultet ==
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''wiki for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet''':  [[https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Main_Page#.C3.98konomi]]

Nåværende revisjon fra 18. mai 2018 kl. 12:44

Økonomisaker

De ulike dokumentene skjermes i følge offentlighet ved UiB, tilgjengelig på Arkiwiki


Anskaffelser – ANSK

Anbud som kommer inn skal ikke åpnes av DS01 i postmottaket, men stemples med mottatt dato, klokkeslett og sign. utenpå konvolutten. EIA gis melding pr. telefon om innkomne anbud, se rutiner for postsortering. ANSK nummer skal fremgå i sak og jp slik at vi sikrer gjenfinnbarhet samt unngår at disse sakene fragmenteres. Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker.


Se også Riksarkivarens retningslinjer for journalføring av anbudssaker


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg ANSK- 0360-09 Møbler og inventar (Leverandør)

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 053.1482

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Tilbudsbrev


Tilbudsdokumenter er saksdokumenter etter offentliglova og skal journalføres jf. arkivforskriften § 2-6.

vurderes: K § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
Anskaffelsesprotokoll – ANSK- 0360-09


Protokollen skrives parallelt med hele prosessen

vurderes
Avvisningsbrev ANSK- 0360-09 Vurderes ift avvisningsgrunn
Tildelingsbrev ANSK- 0360-09 nei
Signerte kontrakter** ANSK- 0360-09


Kontrakter unntas i utgangspunktet med henvisning til § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2. Ved innsynsbegjæring må sladding vurderes konkret

Vurderes
Klage på tildeling ANSK- 0360-09 Vurderes
Klage til KOFA, tilsvar til klage ANSK- 0360-09 Vurderes
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes
Revisjon av anskaffelser

Innført fom. 14.2.2011 Anskaffelsesrevisjoner ved UiB føres i en sak gjeldende for det året revisjonen gjelder.


Det kan lages toveis lenker mellom de ulike budsjettsakene for å kunne navigere enkelt mellom dem. Instituttene lenker til fakultetets budsjettsak, fakultetene lenker til UiBs budsjettsak og UiBs budsjettsak lenkes til saken om statsbudsjettet


Arkivreferanse 2011/2228


Oppdatert 23.6.2011

Sakstittel: Saksikon.jpg Revisjon av anskaffelser ved UiB 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 134

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Revisjon av anskaffelser ved UiB 20__


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes

Svar på anmodning om innsyn i historiske lønnsdata

Innført fom. <under etablering> Oppfølgning av anmodninger om innsyn i historiske lønnsdata føres i en sak gjeldende for det året forerspørselen ble mottatt.


Oppdatert 18.05.2018

Sakstittel: Saksikon.jpg Innsynsoppfølgning, historiske lønnsdata 20_

Saksansvarlig: enheten


Primærklassering: ARKNOK: 239

Jp ikon.jpg Journalposter dok. u.off
Svar på forespørsel om innsyn i historiske lønnsdata


husk forfallsdato

ulike
Andre dokumenter som kan forekomme Vurderes


Rutiner for journalføring av budsjett-, regnskaps og rapporteringssaker

Oppdatert 2.1.2013


Saksnr gjelder pr budsjett år

Saksikon.jpg Sakstittel Jp ikon.jpg Innhold i saken 2012 2013 2014 2015
Saksikon.jpg Statsbudsjett og rapportering 20__

All korrespondanse mellom UiB og departementet

 • Jp ikon.jpg Styresak – budsjettforslag for 200_
 • Jp ikon.jpg UiBs budsjettinnspill til departementet (høst 2 år før)
 • Jp ikon.jpg Departementets brev om målstruktur
 • Jp ikon.jpg Tildelingsbrev for UiB fra departementet (høsten året før)
 • Jp ikon.jpg Påfølgende styringsdialog mellom UiB og dept.
 • Jp ikon.jpg Brev om evt. tilleggsbevilgninger
 • Jp ikon.jpg Årsrapport for i fjor og årsplan for i år (1. mars år etter)
 • Jp ikon.jpg Etatsstyremøte (i juni året etter)
 • Jp ikon.jpg Referat fra etatsstyremøtet (i juli/ aug. året etter, saken avsluttes med dette)
2010/12719 2011/14477 2012/11598
Saksikon.jpg Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen 20__


All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene / enhetene, UST-sakene, samt bygningsmessige tiltak

 • Jp ikon.jpg UST-sak: Budsjettforslag 200_
 • Jp ikon.jpg Rundskriv om budsjettprosessen (juni året før)
 • Jp ikon.jpg Budsjettinnspill fra fakultetene/avd. (1. okt. året før)
 • Jp ikon.jpg UST-sak: Budsjett/Årsplan 200_ (november året før)
 • Jp ikon.jpg Bygningsmessige tiltak
 • Jp ikon.jpg Tildelingsbrev (årsplan/budsjettramme) fra UiB til fakultetene/avdelingene (tidlig i januar samme år)
 • Jp ikon.jpg Budsjettendringer/ekstratildelinger gjennom året
 • Jp ikon.jpg Årsrapport 200_ (1. februar året etter)|2006/2103
2011/4910 2011/13374 2013/59
Saksikon.jpg Budsjett og rapportering 20__ – Det … Fakultet


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • Jp ikon.jpg All korrespondanse mellom fakultet og instituttene: budsjettinnspill, tildelingsbrev
 • Jp ikon.jpg Styringsdialog med UiB og med instituttene
 • Jp ikon.jpg Fakultetsst.sak: Budsjettforslag 200_ (høst året før)
 • Jp ikon.jpg Fakultetsst.sak: Budsjettfordeling 200_ (januar)
ulike ulike ulilke
Saksikon.jpg Budsjett og rapportering 20__ – Institutt for …


*All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

Instituttintern budsjettprosess / tildelingsoversikter ulike ulike ulilke
Saksikon.jpg Statsregnskap – regnskapsrapportering 20__
 • Jp ikon.jpg UST-saker om tertialregnskap
 • Jp ikon.jpg UST-sak om foreløpig årsregnskap
 • Jp ikon.jpg UST-sak om endelig årsregnskap
 • Jp ikon.jpg Korrespondanse med Riksrevisjonen

Fakultetenes / avdelingenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, f.eks en sak pr. år.

2011/4912 2013/60 2013/63
Saksikon.jpg Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper – beretninger 20__


En sak pr rapporteringsår


All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene / intern prosess ved sentralavdelingene

 • Jp ikon.jpg Brev fra KD om rapporteringsplikt
 • Jp ikon.jpg Rapportering av statens eierinteresser (ber institusjonene om opplysninger til rapportering til KD)
 • Jp ikon.jpg Opplysninger fra institusjonene
 • Jp ikon.jpg Rapportering til dep.
2012/7841 2013/61 2013/65
Spesielt for økonomisaker ved fakultetene; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, det medisinsk-odontologiske fakultet, det juridiske fakultet og det psykologiske fakultet

wiki for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: [[1]]