Forskjell mellom versjoner av «Presentasjon fra informasjonsmøtet, Digital Forsendelse, eFormidling og e-signering»

Fra arkiwiki
Linje 25: Linje 25:
 
'''Svar:'''  
 
'''Svar:'''  
 
Alle signatarer vil motta en e-post med lenke til [https://signering.posten.no/#/ Posten Signering] med informasjon om at det ligger et dokument til signering. Når alle signatarer har signert, vil det signerte dokumentet automatisk bli lagt inn som inngående journalpost på aktuell sak, med restanse til saksbehandler.
 
Alle signatarer vil motta en e-post med lenke til [https://signering.posten.no/#/ Posten Signering] med informasjon om at det ligger et dokument til signering. Når alle signatarer har signert, vil det signerte dokumentet automatisk bli lagt inn som inngående journalpost på aktuell sak, med restanse til saksbehandler.
 +
 +
'''Spørsmål:'''
 +
 +
Hva med signatur på utgående arbeidsavtaler? Må ikke signatur fra arbeidsgivers side vise på dokumentet?
 +
 +
'''Svar:'''
 +
DIFI legger til grunn i egen håndtering av arbeidsavtaler, at den elektroniske godkjenningen som ligger lagret i sak-/arkivsystemet er tilstrekkelig som "signatur" for virksomhetens del, og praktiserer derfor kun e-signering for motparten, men at det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere om dette er en tilfredstillende løsning.
 +
 +
 +
'''Spørsmål:'''
 +
 +
Er det mulig selv å sette frist for når mottaker må signere et dokument elektronisk?
 +
 +
'''Svar:'''
 +
Vi har fremmet spørsmål overfor EVRY om ikke feltet Forfallsdato kunne vært benyttet til å angi frist for signering. EVRY sier dette pr. i dag ikke er mulig. Vi anbefaler at frist angis eksplisitt i oversendelsesbrevet.
 +
 +
 +
'''Spørsmål:'''
 +
 +
Kan det gjøres slik at ferdigstilte journalposter klaregjøres for digital ekspedering fær godkjenning, slik at de automatisk ekspederes som Signeringsoppdrag?
 +
 +
'''Svar:'''
 +
Dette må vi i så fall melde inn som endringsønske til EVRY.

Revisjonen fra 3. okt. 2018 kl. 14:16

Vi takker for fremmøtet, og mange gode og relevante spørsmål. (om du kjenner til noen som ikke fikk med seg møtet, tips dem om Hvordan abonnere på ePhorte driftsmeldinger!)

Under finner du presentasjonene fra møtet:

Vi benytter også anledningen til å henvise til våre e-læringsvideoer, som til dels inngår i den første presentasjonen

Video:ePhorte digital forsendelse

Video:e-signering

Video:Digital forsendelse, for lang tittel

Spørsmål og svar

e-signering:

Spørsmål:

Hva skjer når flere enn en må signere et dokument elektronisk? Får alle som er lagt inn som mottakere/som skal signere melding om dette?

Svar: Alle signatarer vil motta en e-post med lenke til Posten Signering med informasjon om at det ligger et dokument til signering. Når alle signatarer har signert, vil det signerte dokumentet automatisk bli lagt inn som inngående journalpost på aktuell sak, med restanse til saksbehandler.

Spørsmål:

Hva med signatur på utgående arbeidsavtaler? Må ikke signatur fra arbeidsgivers side vise på dokumentet?

Svar: DIFI legger til grunn i egen håndtering av arbeidsavtaler, at den elektroniske godkjenningen som ligger lagret i sak-/arkivsystemet er tilstrekkelig som "signatur" for virksomhetens del, og praktiserer derfor kun e-signering for motparten, men at det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere om dette er en tilfredstillende løsning.


Spørsmål:

Er det mulig selv å sette frist for når mottaker må signere et dokument elektronisk?

Svar: Vi har fremmet spørsmål overfor EVRY om ikke feltet Forfallsdato kunne vært benyttet til å angi frist for signering. EVRY sier dette pr. i dag ikke er mulig. Vi anbefaler at frist angis eksplisitt i oversendelsesbrevet.


Spørsmål:

Kan det gjøres slik at ferdigstilte journalposter klaregjøres for digital ekspedering fær godkjenning, slik at de automatisk ekspederes som Signeringsoppdrag?

Svar: Dette må vi i så fall melde inn som endringsønske til EVRY.