Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Opprett/ Rediger journalpost

Fra arkiwiki
  • En journalpost betegner en journalføring av ett eller flere saksdokumenter, det fins ulike typer dokument; internt notat (N), internt notat (X), inngående (I) og utgående (U).
  1. Internt notat (N) er et internt brev som krever oppfølging (som altså gir en restanse).
  2. Internt notat (X) er et internt brev som ikke krever oppfølging i ePhorte.
  3. Utgående er brev som skal sendes ut fra UiB
  • For å opprette en ny journalpost må du stå i den saken dette skal tilhøre.
  • Husk at dokumentdatoen i journalposten alltid skal være lik dokumentdatoen i brevet
  • Fyll ut tittelen på dokumentet du skal skrive (som da er overskriften på brevet), mottaker(e) og andre eventuelle opplysninger (kopimottaker, tilganskode, skjerming av tekst mm)
  • Journalpostopplysningene framkommer på offentlig journal, opplysninger som er skjermet vises med stjerner.
  • Når du ser at alle opplysninger er riktig oppført skal du klikke på Save&neu doc.JPG