Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Opprett/ Rediger journalpost»

Fra arkiwiki
Linje 25: Linje 25:
 
</div>
 
</div>
  
 
+
*Når du er ferdig med dokumentet:
 +
*Klikk tilbake til ePhorteweb
 +
*Vil du lagre endringer, svar ja
 +
*Klikk ”Utfør”
 +
*Skal dokumentet godkjennes velg enkelgodkjenning eller sekvensiell godkjenning
 +
*Hvis dokumentet ikke skal godkjennes
 +
*Velg ”Marker dokument som ferdig”.
 +
*Status på dokumentet blir da endret fra R – Reservert til F-Ferdig som betyr at  arkivet journalfører dokumentet (setter det til status J)  og legger det ut på offentlig journal.
 +
*Dokumentet er nå ferdigstilt (status F) og det har fått et dokumentnummer.
  
  

Revisjonen fra 19. mar. 2009 kl. 10:05

 • En journalpost betegner en journalføring av ett eller flere saksdokumenter, det fins ulike typer dokument; internt notat (N), internt notat (X), inngående (I) og utgående (U).
 1. Internt notat (N) er et internt brev som krever oppfølging (som altså gir en restanse).
 2. Internt notat (X) er et internt brev som ikke krever oppfølging i ePhorte.
 3. Utgående er brev som skal sendes ut fra UiB
 • For å opprette en ny journalpost må du stå i den saken dette skal tilhøre.
 • Husk at dokumentdatoen i journalposten alltid skal være lik dokumentdatoen i brevet
 • Fyll ut tittelen på dokumentet du skal skrive (som da er overskriften på brevet), mottaker(e) og andre eventuelle opplysninger (kopimottaker, tilganskode, skjerming av tekst mm)
 • Journalpostopplysningene framkommer på offentlig journal, opplysninger som er skjermet vises med stjerner.
 • Når du ser at alle opplysninger er riktig oppført skal du klikke på Save&neu doc.JPG
 • Når du er ferdig med dokumentet:
 • Klikk tilbake til ePhorteweb
 • Vil du lagre endringer, svar ja
 • Klikk ”Utfør”
 • Skal dokumentet godkjennes velg enkelgodkjenning eller sekvensiell godkjenning
 • Hvis dokumentet ikke skal godkjennes
 • Velg ”Marker dokument som ferdig”.
 • Status på dokumentet blir da endret fra R – Reservert til F-Ferdig som betyr at arkivet journalfører dokumentet (setter det til status J) og legger det ut på offentlig journal.
 • Dokumentet er nå ferdigstilt (status F) og det har fått et dokumentnummer.