Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Offentlighet ved UiB

Fra arkiwiki
Revisjon per 14. mai 2014 kl. 14:29 av Mgu039 (diskusjon | bidrag)

Offentlighet ved UiB

Ny lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) trådte i kraft 1.1.2009.

I denne forbindelse har det blitt utarbeidet retningslinjer for skjerming av dokumenter i ePhorte

og praktisering av offentleglova ved UiB for personalsaker, studentsaker og for saker om anskaffelser og innkjøp.


Retningslinjer for offentlighet for dokumenter ved UiB


Sentrale dokumenter om offentlighet:


Tilgangsstyring og tilgangskoder i saks- og arkivsystemet ePhorte se Autorisering av brukere - bestillingsskjema