Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover og forskrifter»

Fra arkiwiki
 
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 7: Linje 7:
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 +
 +
 
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova - Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd]
 
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova - Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20081017-1119.html Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20081017-1119.html Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)]
*[http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)]
+
 
 +
 
 +
*[http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 +
**[http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 +
 
 +
 
 +
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19980320-010.html Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)]

Nåværende revisjon fra 12. feb. 2009 kl. 16:38