Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover og forskrifter»

Fra arkiwiki
 
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
{| width="100%"
 +
|-
 +
|style="vertical-align:top" |
 +
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf;  padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; ">
 +
 
*[http://lovdata.no/all/hl-19921204-126.html Arkivloven]
 
*[http://lovdata.no/all/hl-19921204-126.html Arkivloven]
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://lovdata.no/for/sf/kk/xk-19981211-1193.html Forskrift om offentlege arkiv (Arkivforskriften)]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
**[http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)]
+
 
 +
 
 +
*[http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova - Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd]
 +
**[http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20081017-1119.html Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)]
 +
 
 +
 
 +
*[http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 +
**[http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 +
 
 +
 
 +
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19980320-010.html Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)]

Nåværende revisjon fra 12. feb. 2009 kl. 16:38