Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 25: Linje 25:
  
 
*[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/b/bd/Bevaring_og_kassasjon_av_eksamensbesvarelser.pdf Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser]
 
*[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/b/bd/Bevaring_og_kassasjon_av_eksamensbesvarelser.pdf Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser]
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader]
+
*[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader]
 
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker]
 
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker]

Revisjonen fra 31. mar. 2014 kl. 14:31

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere

 • Lovdata [1]
 • Arkivloven [2]
 • Forskrift om offentlige arkiv [3]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [4]
 • Forvaltningsloven [5]
 • Offentleglova [6]
 • Offentlegforskrifta [7]
 • Rettleiar til offentleglova [8]
 • Personopplysningsloven [9]
 • Personopplysningsforskriften [10]
 • Sikkerhetsloven [11]Riksarkivarens vedtak