Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 8: Linje 8:
 
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
 
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
 
*Offentleglova [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html]
 
*Offentleglova [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html]
*Offentlegforskrifta  
+
*Offentlegforskrifta [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrifta*&&]
 
*Rettleiar til offentleglova
 
*Rettleiar til offentleglova
 
*Personopplysningsloven
 
*Personopplysningsloven

Revisjonen fra 7. aug. 2013 kl. 14:01

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:


 • Lovdata [1]
 • Arkivloven [2]
 • Forskrift om offentlige arkiv[3]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [4]
 • Forvaltningsloven [5]
 • Offentleglova [6]
 • Offentlegforskrifta [7]
 • Rettleiar til offentleglova
 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • Sikkerhetsloven


Riksarkivarens vedtak

 • Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader (ekstern lenke)
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker (ekstern lenke)
 • Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)