Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 16: Linje 16:
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]<font color="#777777"></font>
+
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
  

Revisjonen fra 4. nov. 2016 kl. 09:44