Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 16: Linje 16:
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]<font color="#777777"></font>
+
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
  
  
 +
==== Lover og forskrifter på høring ====
  
 +
* [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--ny-forskrift-om-offentlege-arkiv/id2515364/ Forskrift om offentlige arkiv (høring 15.01.2017)]
  
 
=== Riksarkivarens vedtak ===
 
=== Riksarkivarens vedtak ===

Nåværende revisjon fra 4. nov. 2016 kl. 11:26