Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
 
(3 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 6: Linje 6:
  
 
   
 
   
*[http://www.lovdata.no/l Lovdata]
+
* [http://www.lovdata.no/l Lovdata]
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
+
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
*[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
*[http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
 
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]
Linje 16: Linje 16:
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
 +
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
  
  
 +
==== Lover og forskrifter på høring ====
  
 +
* [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--ny-forskrift-om-offentlege-arkiv/id2515364/ Forskrift om offentlige arkiv (høring 15.01.2017)]
  
 
=== Riksarkivarens vedtak ===
 
=== Riksarkivarens vedtak ===

Nåværende revisjon fra 4. nov. 2016 kl. 11:26