Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
(16 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:'''
+
{| width="100%"
 +
|-
 +
|style="vertical-align:top" |
 +
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:center;">
 +
=== Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere ===
  
 
   
 
   
*Lovdata [http://www.lovdata.no/l]
+
* [http://www.lovdata.no/l Lovdata]
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
*Forskrift om offentlige arkiv[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
*Offentleglova [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]
*Offentlegforskrifta [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrifta*&&]
+
* [http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20081017-1119.html&emne=offentlegforskrifta*&& Offentlegforskrifta]
*Rettleiar til offentleglova [http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Lover-og-reglar/Retningsliner-og-juridiske-rettleiingar/2008/rettleiar-til-offentleglova.html?id=537812]
+
* [http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/Lover-og-reglar/Retningsliner-og-juridiske-rettleiingar/2008/rettleiar-til-offentleglova.html?id=537812 Rettleiar til offentleglova]
*Personopplysningsloven [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html]
+
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html Personopplysningsloven]
*Personopplysningsforskriften [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html]
+
* [http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20001215-1265.html Personopplysningsforskriften]
*Sikkerhetsloven [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html]
+
* [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver]
 +
* [http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html Sikkerhetsloven]
  
  
'''Riksarkivarens vedtak'''
+
==== Lover og forskrifter på høring ====
  
*Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser [[Medium:Eksempel.ogg]]
+
* [https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--ny-forskrift-om-offentlege-arkiv/id2515364/ Forskrift om offentlige arkiv (høring 15.01.2017)]
  
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader]
+
=== Riksarkivarens vedtak ===
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker]
+
 
*Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)
+
 
 +
*[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/b/bd/Bevaring_og_kassasjon_av_eksamensbesvarelser.pdf Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser]
 +
*[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader]
 +
*[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker]

Revisjonen fra 4. nov. 2016 kl. 11:26