Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 6: Linje 6:
  
 
   
 
   
*[http://www.lovdata.no/l Lovdata]
+
* [http://www.lovdata.no/l Lovdata]
*[http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
+
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html Arkivloven]
*[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html Forskrift om offentlige arkiv ]
*[http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
+
* [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)]
 
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Forvaltningsloven]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]
 
* [http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html Offentleglova]

Revisjonen fra 14. mai 2014 kl. 13:23