Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 4: Linje 4:
 
*Lovdata [http://www.lovdata.no/l]
 
*Lovdata [http://www.lovdata.no/l]
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
*Forskrift om offentlige arkiv[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
+
*Forskrift om offentlige arkiv [http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
 
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html]
 
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html]
 
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
 
*Forvaltningsloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html]
Linje 18: Linje 18:
  
 
*Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser [[Medium:Bevaring_og_kassasjon_av_eksamensbesvarelser.pdf]]
 
*Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser [[Medium:Bevaring_og_kassasjon_av_eksamensbesvarelser.pdf]]
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader[http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader]
+
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttyper/Stillingssoeknader]
 
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker]
 
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker [http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Journalfoering/Spesielle-dokumenttypar/Innkjoepssaker]

Revisjonen fra 7. aug. 2013 kl. 15:09

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:


 • Lovdata [1]
 • Arkivloven [2]
 • Forskrift om offentlige arkiv [3]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) [4]
 • Forvaltningsloven [5]
 • Offentleglova [6]
 • Offentlegforskrifta [7]
 • Rettleiar til offentleglova [8]
 • Personopplysningsloven [9]
 • Personopplysningsforskriften [10]
 • Sikkerhetsloven [11]


Riksarkivarens vedtak