Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
Linje 5: Linje 5:
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
 
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
 
*Forskrift om offentlige arkiv[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
 
*Forskrift om offentlige arkiv[http://lovdata.no/for/sf/ku/xu-19981211-1193.html]
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)
+
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)[http://lovdata.no/for/sf/fa/xa-20040625-0988.html]
 
*Forvaltningsloven
 
*Forvaltningsloven
 
*Offentleglova
 
*Offentleglova

Revisjonen fra 7. aug. 2013 kl. 15:00

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:


 • Lovdata [1]
 • Arkivloven [2]
 • Forskrift om offentlige arkiv[3]
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)[4]
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Offentlegforskrifta
 • Rettleiar til offentleglova
 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • Sikkerhetsloven


Riksarkivarens vedtak

 • Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader (ekstern lenke)
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker (ekstern lenke)
 • Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)