Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere»

Fra arkiwiki
(Ny side: '''Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:''' Lovdata [http://http://www.lovdata.no/l] Arkivloven Forskrift om offentlige arkiv Forskrift om elektornisk kommunikasjon med o...)
 
Linje 2: Linje 2:
  
 
   
 
   
Lovdata [http://http://www.lovdata.no/l]
+
*Lovdata [http://www.lovdata.no/l]
Arkivloven
+
*Arkivloven [http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html]
Forskrift om offentlige arkiv  
+
*Forskrift om offentlige arkiv  
Forskrift om elektornisk kommunikasjon med og i forvaltningen ( eforvaltningsforskriften)
+
*Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)
Forvaltningsloven
+
*Forvaltningsloven
Offentleglova
+
*Offentleglova
Offentlegforskrifta  
+
*Offentlegforskrifta  
Rettleiar til offentleglova
+
*Rettleiar til offentleglova
Personopplysningsloven
+
*Personopplysningsloven
Personopplysningsforskriften  
+
*Personopplysningsforskriften  
Sikkerhetsloven
+
*Sikkerhetsloven
Riksarkivarens vedtak
 
Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser
 
  
Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader (ekstern lenke)
 
  
Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker (ekstern lenke)
+
'''Riksarkivarens vedtak'''
Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)
+
 
 +
*Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser
 +
 
 +
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader (ekstern lenke)
 +
*Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker (ekstern lenke)
 +
*Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)

Revisjonen fra 7. aug. 2013 kl. 14:59

Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere:


 • Lovdata [1]
 • Arkivloven [2]
 • Forskrift om offentlige arkiv
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften)
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Offentlegforskrifta
 • Rettleiar til offentleglova
 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • Sikkerhetsloven


Riksarkivarens vedtak

 • Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av stillingssøknader (ekstern lenke)
 • Riksarkivarens vedtak om journalføring av anbudssaker (ekstern lenke)
 • Journalføring og arkivering av spesielle dokumenttyper (ekstern lenke)