Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Legge til og slette vedlegg

Fra arkiwiki
Revisjon per 20. mar. 2009 kl. 08:56 av Fsfan (diskusjon | bidrag)

For å få legge til og slette vedlegg selv, må du stå på journalpostnivået!

Legge til Vedlegg

  • Klikk på dokumentikonet Dokumentikonet.JPG i arkfanen som heter "Dokumenter"
  • Velg "Nytt vedlegg" fra hurtigmenyen
  • Vedlegget får automatisk samme navn som hovedokumentet. Endre navnefeltet slik at vedlegget får korrekt navn.
  • Klikk "Lagre og nytt dokument" for å knyttet til et tekstdokument. Du kan også velge å hente fil fra disk når du har fått opp malvalgene.

Slette vedlegg

  • Klikk på dokumentikonet ved siden av vedlegget du ønsker å slette
  • Velg så Slett vedlegg fra menyen.


Merk deg at du vil få problemer med å slette vedlegg når dokumentet har blitt journalført (fått status J). Du må da kontakte ditt lokale doukumentsenter og be om å få vedlegget slettet. Du kan heller ikke slette andres vedlegg uten å være arkivar.