Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Legge til og slette vedlegg»

Fra arkiwiki
Linje 27: Linje 27:
  
  
Merk deg at du vil få problemer med å slette vedlegg når dokumentet har blitt journalført (fått status J). Du da kontakte ditt [[kontakt|lokale dokumentsenter]] og be om å få vedlegget slettet. Du kan heller ikke slette andres vedlegg uten å være arkivar.
+
Merk deg at du kun får lov å slette vedlegg så lenge journaposten står i status "R-Reservert".
 +
Dersom journaposten er satt til status "G-Til godkjenning", "F-Ferdig" eller har blitt journalført (fått status J) må du ta kontakt med ditt [[kontakt|lokale dokumentsenter]] og be om å få vedlegget slettet. Du kan heller ikke slette andres vedlegg.
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 14. okt. 2010 kl. 13:24

For å få legge til og slette vedlegg selv, må du stå på journalpostnivået!

Legge til Vedlegg

  • Journaposten må stå i status "R-Reservert"
  • Klikk på dokumentikonet i arkfanen som heter "Dokumenter"

Leggetilvedlegg 2010.JPG

  • Velg "Nytt vedlegg" fra hurtigmenyen
  • Vedlegget får automatisk samme navn som hovedokumentet. Endre navnefeltet slik at vedlegget får korrekt navn.
  • Klikk "Lagre og nytt dokument" for å knyttet til et tekstdokument. Du kan også velge å hente fil fra disk når du har fått opp malvalgene.


Tips.JPG
Dersom du skal legge til et vedlegg som allerede finnes som vedlegg til en annen sak, eller journalpost, kan du velge funksjonen "Knytt til allerede eksisterende dokument" slik at du slipper å laste dokumentet opp på ny!

Slette vedlegg

  • Klikk på dokumentikonet ved siden av vedlegget du ønsker å slette

Slettevedlegg 20101.JPG

  • Velg så Slett vedlegg fra menyen.


Merk deg at du kun får lov å slette vedlegg så lenge journaposten står i status "R-Reservert". Dersom journaposten er satt til status "G-Til godkjenning", "F-Ferdig" eller har blitt journalført (fått status J) må du ta kontakt med ditt lokale dokumentsenter og be om å få vedlegget slettet. Du kan heller ikke slette andres vedlegg.


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte