Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Kontakt

Fra arkiwiki


Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Hvert arkiv kalles for Dokumentsenter og har ansvar for ulike enheter, fakulteteter og instutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets dokumentsentre, hvordan du kan kome i kontakt med dem og hvilke områder de har ansvar for.

Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen Dokumentsenter 2 - Det Samfunnsvitenskapelig fakultet Dokumentsenter 3 - Det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet Dokumentsenter 4 - Det Medisinsk Odontologiske fakultet Dokumentsenter 5 - Det Humanistiske fakultet Dokumentsenter 6 - Det Juridiske fakultet Dokumentsenter 7 - Det Psykologiske fakultet Dokumentsenter 8 - Universitetsbiblioteket


Kjetil Utvik Harkestad; Nina Farahi; Hilde Røksund; Anette Bynes D'arcy; Betty Britt Brattaule; Bodil Hægland; Helga Fredheim; Janicke Berg-Hansen Dahl; Janikke Mietle; Kristin Mathiesen; Rita Aalhus; Sigmund Knag