Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Kontakt

Fra arkiwiki


 Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Hvert arkiv kalles for Dokumentsenter og har ansvar for ulike enheter, 
 fakulteter og institutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med dem og hvilke områder de har ansvar for.