Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Kontakt

Fra arkiwiki


Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Hvert arkiv kalles for Dokumentsenter og har ansvar for ulike enheter, fakulteter og institutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets dokumentsentre, hvordan du kan komme i kontakt med dem og hvilke områder de har ansvar for.


Kjetil Utvik Harkestad; Nina Farahi; Hilde Røksund; Anette Bynes D'arcy; Betty Britt Brattaule; Bodil Hægland; Helga Fredheim; Janicke Berg-Hansen Dahl; Janikke Mietle; Kristin Mathiesen; Rita Aalhus; Sigmund Knag