Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Kontakt»

Fra arkiwiki
Linje 5: Linje 5:
  
  
'''Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen'''
+
Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Hvert arkiv kalles for Dokumentsenter og har ansvar for ulike enheter, fakulteteter og instutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets dokumentsentre, hvordan du kan kome i kontakt med dem og hvilke områder de har ansvar for.
  
[mailto:astrid.optun@udir.uib.no Astrid A Optun], Arkivleder
+
[[Dokumentsenter 1 - Sentraladministrasjonen|Dokumentsenter 1]]
Tlf: 55582004
+
[[Dokumentsenter 2 - Det Samfunnsvitenskapelig fakultet|Dokumentsenter 2]]
 
+
[[Dokumentsenter 3 - Det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet|Dokumentsenter 3]]
[mailto:ingvild.bjelland@udir.uib.no Ingvild Bjelland], Førstekonsulent
+
[[Dokumentsenter 4 - Det Medisinsk Odontologiske fakultet|Dokumentsenter 4]]
Tlf: 55582037
+
[[Dokumentsenter 5 - Det Humanistiske fakultet|Dokumentsenter 5]]
 
+
[[Dokumentsenter 6 - Det Juridiske fakultet|Dokumentsenter 6]]
[mailto:arne.ramslien@udir.uib.no Arne R. Ramslien], Seniorkonsulent
+
[[Dokumentsenter 7 - Det Psykologiske fakultet|Dokumentsenter 7]]
Tlf: 55582005
+
[[Dokumentsenter 8 - Universitetsbiblioteket|Dokumentsenter 8]]
 
 
[mailto:ingrid.toft@udir.uib.no Ingrid Marie Toft], Førstekonsulent
 
Tlf: 55583171
 
 
 
[mailto:kevin.tysdal@udir.uib.no Kevin Tysdal], Førstekonsulent
 
Tlf: 55582186
 
</div>
 
 
 
----
 
 
 
{| width="100%"
 
|-
 
|style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
 
 
'''Dokumentsenter 02'''
 
</div>
 
 
 
----
 
 
 
{| width="100%"
 
|-
 
|style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
 
 
'''Dokumentsenter 03'''
 
 
 
</div>
 
 
 
----
 
 
 
'''Dokumentsenter 04'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 05'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 06'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 07'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 08'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 09'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 10'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 11'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 12'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 13'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 14'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 15'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 16'''
 
 
 
'''Dokumentsenter 17'''
 
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 26. mar. 2009 kl. 11:15


Ved Universitetet i Bergen er arkivtjenestene delt mellom administrasjonen og de ulike fakultetene. Hvert arkiv kalles for Dokumentsenter og har ansvar for ulike enheter, fakulteteter og instutter. Nedenfor finnes en oversikt over Universitetets dokumentsentre, hvordan du kan kome i kontakt med dem og hvilke områder de har ansvar for.

Dokumentsenter 1 Dokumentsenter 2 Dokumentsenter 3 Dokumentsenter 4 Dokumentsenter 5 Dokumentsenter 6 Dokumentsenter 7 Dokumentsenter 8


Kjetil Utvik Harkestad; Nina Farahi; Hilde Røksund; Anette Bynes D'arcy; Betty Britt Brattaule; Bodil Hægland; Helga Fredheim; Janicke Berg-Hansen Dahl; Janikke Mietle; Kristin Mathiesen; Rita Aalhus; Sigmund Knag