Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»

Fra arkiwiki
 
(349 mellomliggende revisjoner av 10 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{| width="100%"
+
= '''Velkommen til Arkiwiki -  Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning''' =
|-
 
| style="vertical-align: top;" | <div style="border: 2px solid rgb(223, 223, 223); margin: 0pt 10px 0pt 0pt; padding: 1em; background-color:#F8F8FF;">
 
== '''Velkommen til Arkiwiki''' ==  
 
  
Arkiwiki er et sted hvor du kan finne informasjon om saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte, rutiner og annen nyttig informasjon for deg som er ansatt ved UiB.  
+
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", .grid-sizer, "columnWidth": 100%}'>
 +
<div class="grid-sizer"></div>
  
Ut av hensyn til sikkerhet kreve disse sidene at du logger deg inn. Du logger deg inn på vanlig måte slik du ellers gjør ved UiB.
 
  
Dersom du har spørsmål eller tips, kan du ta kontakt med [[Dokumentsenter 1]].
+
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-wpforms fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ePhorte-integrerte sikre <br>skjematjenester</big>
 +
* [[Om Digiforms ephorte-integrert sikker digital skjemaløsning|Om Digiforms ephorte-integrert<br>sikker digital skjemaløsning]]
 +
* [[Skjemakatalog - ephorte-integrerte skjematjenester|Oversikt over skjematjenester]]
 +
* [[Skjemakatalog_-_ephorte-integrerte_skjematjenester#Lenkegeneratoren_og_universalskjema|Lenkegenerator og universalskjema]]
 +
</div>
  
  
'''Dokumentsenter 1 har arkiv- og journalansvar for følgende enheter:'''
 
  
'''Sentraladministrasjonen'''
+
<div class="grid-item { width: 40%; } w3-btn w3-left-align info w3-light-blue w3-border w3-round-xlarge">
*2110 - [http://www.uib.no/ledelsen Rektors kontor]
+
[[Image:Papirpost.png|348px|link=https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Sender_du_fortsatt_papirbrev_i_posten]]<br>
*2120 - [http://www.uib.no/ledelsen Universitetsdirektørens kontor]
+
Eller enda verre, '''taushetsbelagt <br>informasjon på e-post'''?
*2150 - [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen]
+
</div>
*2160 - [http://www.uib.no/fa Forskningsadministrativ avdeling (FA)]
 
*2170 - [http://www.uib.no/oka Økonomiavdelingen (OKA)]
 
*2180 - [http://www.uib.no/ua Studieadministrativ avdeling (SA)]
 
*2190 - [http://www.uib.no/poa Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)] og [http://www.uib.no/hms HMS seksjonen]
 
*2210 - [http://www.uib.no/it IT avdelingen]
 
*2310 - [http://www.uib.no/eia Eiendomsavdelingen]
 
  
'''Universitetsmuseet i Bergen'''
+
</div>
*3410 - [http://www.uib.no/universitetsmuseet Universitetsmuseet i Bergen] med avdelinger
 
  
'''Fakulteter'''
 
*1301 - [http://www.uib.no/mof Det medisinsk-odonotologiske fakulet med institutter]
 
*1600 - [http://www.uib.no/jur Det juridiske fakultet]
 
*1700 - [http://www.uib.no/psyfa Det psykologiske fakultet med institutter]
 
  
  
==Rutiner for registrering og journalføring i ePhorte==
 
  
*[[Interne rutiner for Det juridiske fakultet DS06]]
+
<div class="grid" data-masonry='{ "itemSelector": ".grid-item", "columnWidth": 200 }'>
  
*[[Interne rutiner for Det psykologiske fakultet DS07]]
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-info-circle fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Aktuelt</big>
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/oppgradering/startside Informasjon om oppgradering<br />til ephorte 6/Elements]
 +
* [[Driftsmeldinger|Driftsmeldinger ephorte]]
 +
* [[Hvordan abonnere på ephorte driftsmeldinger|Hvordan abonnere på ephorte <br>informasjon og driftsmeldinger]]
 +
* [https://www.arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor/veileder-for-arkivering-og-journalforing Veileder for arkivering og journalføring<br>i departementene og statlige virksomheter]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand  w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-user fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Brukerstøtte ephorte</big>
 +
* [[Brukerstøttetelefon 55583939]]
 +
* [[Nye rutiner for henvendelser angående ephorte og arkiv|Nye rutiner for henvendelser<br> angående ephorte og arkiv]]
 +
* [https://digiforms.uib.no/digiforms/htmlViewer?documentId=2203 Bestill ny ephorte-bruker/<br />nye tilganger (kun for ledere)]
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/ Brukerveiledninger for<br />ephorte/Elements]
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/oppgradering/sos/ Spørsmål og svar]
 +
</div>
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>ephortekurs</big>
 +
* [[Om ephortekursene]]
 +
* [https://w3.uib.no/nb/foransatte/kalender?course Kurskalenderen]
 +
</div>
  
==Endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i ephorte==
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
--Fsfan 17. apr 2012 kl. 11:39 (UTC)
+
<i class="fa fa-graduation-cap fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>E-læringskurs, ephorte og <br>Elements</big>
 +
* [https://mitt.uib.no/courses/7934 E-læringskurs i ephorte, Modul A]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/42.guide Bli kjent med Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2239.guide?pageNumber=1 Saksbehandling i Elements nettklient]
 +
** [https://sikri.infocaption.com/218.guide Kunnskapstest, Elements <br>Saksbehandling]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2270.guide?pageNumber=1 Lederoppgaver i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2253.guide?pageNumber=1 Møte- og utvalgsmodulen i Elements <br>nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/2268.guide?pageNumber=1 Esignering i Elements nettklient]
 +
* [https://sikri.infocaption.com/43.guide Arkivere e-post med Elements Drop <br>(dra & slipp) og Elements Outlook <br>Plugin]
 +
</div>
  
Dokumentsenter 1 har gjort en liten endring i saksbehandlersøket "X-notater fordelt til meg" i venstremenyen i ephorte.  Søket henter nå interne x-notater som er fordelt til deg de siste 21 dager.  Søket tar altså utgangspunkt i datoen dokumentet ble tildelt deg, og ikke datoen det ble registrert i ePhorte første gang (journaldatoen). Det er fremdeles mulig å utvide søket for å hente eldre dokumenter. Dette gjøres ved å øke tallet fra -21 (fordelt de siste 21 dager) til f.eks siste 5 uker (-35).  For mer informasjon om venstremenyen i ephorte klikk [[Venstremeny|her]]
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 
+
<i class="fa fa-legal fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Styrebehandling og <br>godkjenning</big>
 
+
* [[Styrebehandling - skrive saksframlegg]]
 
+
* [[Behandling i Tilsettingsrådet]]
{| width="100%"
+
* [[Godkjenningsrunde|Alt om godkjenningsrunde<br />i ephorte og Elements]]
|-
+
</div>
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0em 0em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
<rss>https://wikihost.uib.no/persokwiki/index.php?title=Nyheter&action=feed&feed=rss</rss>
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-envelope fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Digital post og<br />signeringsoppdrag</big>
 +
* [https://org.uib.no/doksys/veiledninger Veiledninger]
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Saksbehandlernes rutiner</big>
 +
* [[For saksbehandlere]]
 +
* [[Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere]]
 +
* [[Offentlighet ved UiB]]
 +
* [https://offjournal.app.uib.no/ Offentlig journal for UiB]
 
</div>
 
</div>
  
| width="33%" style="vertical-align:top" |
+
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-light-grey w3-border w3-round-xlarge">
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
+
<i class="fa fa-history fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivets rutiner</big>
<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=itdrift</rss>
+
* [[For arkiv]]
[[http://meldinger.uib.no/itdrift.php?modus=arkiv Arkiv]]
+
* [[Referater fra arkivforum]]
 
</div>
 
</div>
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 +
<div class="grid-item w3-btn w3-left-align info w3-sand w3-border w3-round-xlarge">
 +
<i class="fa fa-archive fa-3x" aria-hidden="true" ></i> <big>Arkivene ved UiB</big>
 +
*[[UiBs arkiver]]
 +
*[[Arkivplan for UiB]]
 +
*[[Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Faggruppe for dokumentasjons- og <br>systemforvaltning]]
 +
*[[Serviceerklæring - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning|Serviceerklæring]]
 
</div>
 
</div>
  
| width="33%" style="vertical-align:top" |
+
<htmlet>livechat12833784</htmlet>
<div style="margin: 0.5em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-bottom: 0px; padding: 0.5em 1em 0em 1em; background-color:#F8F8FF; height:20.5em; overflow:hidden; align:right;">
 
<rss>http://meldinger.uib.no/rss.php?meldingstype=nyhet</rss>
 
 
 
</div>
 
<div style="z-index:2; margin: 0em 1em 0em 0em;  border: 1px solid #dfdfdf; border-top: 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 0em; background-color:#F8F8FF; height:1.7em; text-align:right;">
 
  
 
</div>
 
</div>
|}
+
__NOTOC__

Nåværende revisjon fra 24. apr. 2023 kl. 11:13

Velkommen til Arkiwiki - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltningPapirpost.png
Eller enda verre, taushetsbelagt
informasjon på e-post
?Digital post og
signeringsoppdrag