Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Godkjenningsrunde - saksbehandler

Fra arkiwiki
Revisjon per 6. feb. 2009 kl. 14:15 av Fsfan (diskusjon | bidrag)

Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg)


For å sende en journalpost på godkjenningsrunde går du fram slik:


1. Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg Send på godkjenningsrunde


Et nytt vindu åpnes


2. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i

3. Klikk lagre


Siden journalpostens status er r, noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene) må du gi dem tilgang til det. Gå fram slik:


4. Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg funksjoner -> lag tilgangsgruppe


Et nytt vindu åpnes


5. Legg inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang

6. Klikk lagre

Du har oversikt over journalposten du har sendt på godkjenning i venstremenysøket Godkjenningsrunde->¨Pågående godkjenningsrunde


Når dine ledere har uført sine oppgaver, enten godkjent journalposten eller ikke godkjent den, får du en ny godkjenningsoppgave' under godkjenningsrunde


7. Klikk på Ny godkjenningsoppgave"

Undersøk om du har fått noen kommentarer til journalposten, f. eks. beskjed om å endre innholdet. Dette er mest relevant dersom de ikke har godkjent journalposten.

8. Hvis alt er ok, klikk på ikonet Ikon1.JPG og velg Marker som fullført