Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Godkjenningsrunde - saksbehandler

Fra arkiwiki
Revisjon per 20. mar. 2009 kl. 08:52 av Fsfan (diskusjon | bidrag)

Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost. For å sende en journalpost på godkjenningsrunde går du fram slik:


1. Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG => Send på godkjenningsrunde

2. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i

3. Klikk lagre


Journalpostens status er R, noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene). For å gi dem tilgang til det går du fram slik:


4. Klikk på journalpostikonet og velg Funksjoner => Lag tilgangsgruppe

5. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang

6. Klikk lagre


Du har oversikt over journalposten du har sendt på godkjenning i venstremenysøket Godkjenningsrunde => Pågående godkjenningsrunde. Når dine ledere har uført sine oppgaver, enten godkjent journalposten eller ikke godkjent den, får du en Ny godkjenningsoppgave i søket Godkjenningsrunde


7. Klikk på Ny godkjenningsoppgave. Oppgaven Kontroller godkjenning av... vises i dealjebildet i ePhorte


Undersøk om du har fått noen kommentarer til journalposten, f. eks. beskjed om å endre innholdet. Dette er mest relevant dersom de ikke har godkjent journalposten.


8. Hvis alt er ok, klikk på ikonet Ikon1.JPG og velg Marker som fullført

9. Til slutt må du redigere journalposten, endre journalpostens status til F og lagre


Så snart journalpoststatusen er F for interne notater (N og X) vil de være "sendt". For utgående brev et tiden nå kommet for å ledernes skriftlige signering/parafering og utsending.