Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Godkjenningsrunde - saksbehandler»

Fra arkiwiki
Linje 41: Linje 41:
  
  
7. Klikk på '''Ny godkjenningsoppgave'''.  Oppgaven '''kontroller godkjenning av...''' vises i skjermbilde 2
+
7. Klikk på '''Ny godkjenningsoppgave'''.  Oppgaven '''kontroller godkjenning av...''' vises i skjermbilde 2 ([[Inndelingen av skjermen ]]
  
  

Revisjonen fra 6. feb. 2009 kl. 15:21

Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg)


For å sende en journalpost på godkjenningsrunde går du fram slik:


1. Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg Send på godkjenningsrunde


Et nytt vindu åpnes


2. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i

3. Klikk lagre


Siden journalpostens status er r, noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene) må du gi dem tilgang til det. Gå fram slik:


4. Klikk på journalpostikonet Journalpostikon.JPG og velg funksjoner -> lag tilgangsgruppe


Et nytt vindu åpnes


5. Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang

6. Klikk lagre


Du har oversikt over journalposten du har sendt på godkjenning i venstremenysøket Godkjenningsrunde->Pågående godkjenningsrunde


Når dine ledere har uført sine oppgaver, enten godkjent journalposten eller ikke godkjent den, får du en Ny godkjenningsoppgave i søket Godkjenningsrunde


7. Klikk på Ny godkjenningsoppgave. Oppgaven kontroller godkjenning av... vises i skjermbilde 2 (Inndelingen av skjermen


Undersøk om du har fått noen kommentarer til journalposten, f. eks. beskjed om å endre innholdet. Dette er mest relevant dersom de ikke har godkjent journalposten.


8. Hvis alt er ok, klikk på ikonet Ikon1.JPG og velg Marker som fullført