Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Godkjenningsrunde - leder

Fra arkiwiki
Revisjon per 6. feb. 2009 kl. 12:25 av Fsfan (diskusjon | bidrag)

Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg)

Etter at du har tatt stilling til innholdet i dokument(et)(ene), gå å fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:


1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen

2. Klikk Ny godkjenningsoppgave

3. Klikk på ikonet Eksempel.jpg og velg Utfør oppgave

Et nytt vindu åpner seg

4. Velg aktuell beslutningskode fra nedfallsmenyen. G for å godkjenne IG for ikke å godkjenne

5. Klikk lagre


Du kan få oversikt over hele godkjenningsflyten i arkfanen dokumentflyt på journalpostnivå


Under godkjente oppgaver i venstremenysøket godkjenningsrunde, vil du ha oversikt over journalposter du har godkjent de siste 90 dager. Ikke godkjente journalposter finner du i søket ikke godkjente oppgaver.