Denne wikien er nå oppgradert. Om noe ikke fungerer ta kontakt med Helge: helge.opedal@uib.no

Forskjell mellom versjoner av «Godkjenningsrunde»

Fra arkiwiki
(Erstatt innhold med pekere til aktuelle veiledninger.)
Tagg: Erstattet
 
Linje 1: Linje 1:
{| width="100%"
+
Se aktuelle veiledninger for [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/ephorte-6 godkjenning i ephorte] og [https://org.uib.no/doksys/veiledninger/godkjenning/elements godkjenning i Elements].
|-
 
|style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf;  padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right; ">
 
 
 
__TOC__
 
 
 
 
 
== '''Godkjenningsrunde - saksbehandler''' ==
 
<br />
 
<br />
 
'''Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne et internt eller eksternt brev (en journalpost).'''
 
 
 
'''Det er tre viktige hovedmomenter i prosessen som må finne sted.'''
 
 
 
 
 
=== 1. Gi leder skrivetilgang ===
 
Journalpostens status er '''R''', noe som gjør at dine ledere ikke kan lese dokument(et)(ene).
 
For å gi dem tilgang til å redigere i dokumentet går du fram slik:
 
 
 
* Klikk på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] og velg Funksjoner og Lag tilgangsgruppe fra menyen
 
 
 
* Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne dokument(et)(ene) og huk av i avhukingsboksen skrivetilgang
 
 
 
* Klikk lagre
 
 
 
=== 2. Sende på godkjenningsrunde ===
 
 
 
* Klikk på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]] og velg send på godkjenningsrunde fra menyen
 
 
 
* Skriv inn initialene til de lederne som skal godkjenne journalposten i den rekkefølgen det skal godkjennes i
 
 
 
* Klikk lagre
 
 
 
 
 
=== 3. Ferdigstille journalposten ===
 
 
 
Når dine ledere har godkjent dokumentet får du opp "Ny godkjenningsoppgave" i venstremenyen "Godkjenningsrunde".
 
 
 
* Klikk på Ny godkjenningsoppgave.  Oppgaven "Kontroller godkjenning av..." vises i detaljbildet i ePhorte
 
 
 
* Hvis alt er ok, gå på fanen som heter dokumentflyt, klikk på ikonet [[Bilde:Ikon1.JPG]] (den nederste linjen i flyten med ditt navn på) og velg så Marker som fullført fra menyen
 
 
 
* Til slutt må du redigere journalposten, endre journalpostens status til '''F''' og lagre
 
 
 
 
 
'''Når ledere har godkjent dokumentet elektronisk, kan dokumentet sendes ut av organisasjonen. Det er ikke lengre nødvendig med skriftlig godkjenning.'''
 
 
 
=== 4. Ekspeder med epost ===
 
 
 
For informasjon om ekspedering av brev se punktene [https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php/Brukerveiledning_ePhorte#eDF_-_ePhorte_digital_forsendelse|eDF - ePhorte digital forsendelse ] og [[Ekspeder med epost]]
 
 
 
 
 
 
 
==== Se video - Gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde ====
 
 
 
 
 
[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/c/c3/SAKSBEHANDLER1.mp4 <big>'''Trykk på denne lenken for å se video gi skrivetilgang og sende på godkjenningsrunde'''</big>]
 
 
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
 
 
==== Se video - Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde ====
 
 
 
[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/0/0f/SAKSBEHANDLER2.mp4 <big>'''Trykk på denne lenken for å se video Ferdigstille journalposten - Godkjenningsrunde'''</big> ]
 
 
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
 
 
== '''Godkjenningsrunde - leder''' ==
 
<br />
 
<br />
 
'''Godkjenningsrunde brukes når det er to eller flere ledere som skal godkjenne en journalpost (et dokument med eventuelle vedlegg).  For å finne fram de godkjenningsoppgavene du har fått i en godkjenningsrunde går du fram slik:'''
 
 
 
 
 
1. Klikk på Godkjenningsrunde i venstremenyen
 
 
 
2. Klikk Ny godkjenningsoppgave
 
 
 
[[Fil:Sekvensiellgodkjenning_Leder.JPG]]
 
 
 
 
 
Du kan få oversikt over journalpostens detaljer (om det er ett eller flere dokumenter, hvem som har skrevet det osv) ved å klikke på journalpostikonet [[Bilde:Journalpostikon.JPG]].  Etter at du har tatt stilling til innholdet i dokument(et)(ene), gå å fram på følgende måte for å utføre din godkjenngsoppgave:
 
 
 
 
 
3. Klikk på ikonet [[Bilde:Ikon1.JPG]] og velg Utfør oppgave
 
 
 
4. Velg aktuell beslutningskode fra nedfallsmenyen.  '''G''' for å godkjenne '''IG''' for ikke å godkjenne
 
 
 
5. Lagre
 
 
 
 
 
Godkjenningsoppgaven går nå videre til neste trinn i godkjenningsrunden; enten neste leder eller tilbake til fullføring og ferdigstilling av saksbehandler.  Under Godkjente oppgaver i venstremenysøket godkjenningsrunde, vil du ha oversikt over journalposter du har godkjent de siste 90 dager. Ikke godkjente journalposter finner du i søket Ikke godkjente oppgaver.  Du kan få oversikt over hele godkjenningsflyten i arkfanen dokumentflyt på journalpostnivå [[Bilde:dokumentflyt1.JPG]]
 
 
 
 
 
 
 
[[Fil:Arkfane_dokumentflyt_2010.JPG]]
 
 
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
 
 
==== Se video - Godkjenningsrunde - leder ====
 
 
 
 
 
[[https://wiki.uib.no/arkiwiki/images/9/91/LEDER.mp4 <big>'''Trykk på denne lenken for å se video Godkjenningsrunde - Leder'''</big> ]]
 
 
 
<br />
 
 
 
 
 
[[Kategori:Ephorte]]
 
 
 
 
 
 
 
| width="29%" style="vertical-align:top" |
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 0px; border-left: 3px dotted #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">
 
 
 
{{:ephortemeny}}
 

Nåværende revisjon fra 3. feb. 2022 kl. 12:47

Se aktuelle veiledninger for godkjenning i ephorte og godkjenning i Elements.